„Žiburio“ labdaros ir paramos fondo paslaugos globėjams (rūpintojams), įtėviams ir vaikams

„Žiburio“ labdaros ir paramos fondas pradeda vykdyti Vilniaus miesto savivaldybės finansuojamą projektą “Kokybiška vaiko globa šeimai artimoje aplinkoje, mažinant institucinės globos riziką”. Projekto tikslas – užtikrinti įvairiapusę, kompleksinę pagalba tiek esamiems globėjams, kurie savo šeimose jau rūpinasi be tėvų globos likusiais vaikais ir patiems vaikams, tiek asmenims, kurie planuoja ar svarsto tapti globėjais.

„Žiburio“ Fondas teikia psichologines konsultacijas, socialines konsultacijas, tarpininkavimą ir globėjų bei globojamo vaiko interesų atstovavimą, informavimą, įvadinius mokymus pagal privalomąją GIMK programą ir kitas paslaugas, priklausomai nuo individualių poreikių.

Siekiant paslaugas priartinti prie globėjų poreikių, paslaugos teikiamos ne tik darbo valandomis, bet ir po darbo valandų bei savaitgalio dienomis. Paslaugos yra nemokamos ir prieinamos visiems, be jokių apribojimų. Žiburio Fondas kviečia kreiptis ir bendrauti įvairiais rūpimais klausimais, ne tik tada, kai iškyla krizinė situacija ar sudėtingas atvejis. Paprašyti patarimo ar pagalbos yra drąsus ir vaikui bei globėjui svarbus žingsnis, kuris dažnai padeda užkirsti kelią sudėtingoms problemoms. Ypatingas dėmesys turi būti skirtas vaikui tik atėjus į globėjų šeimą – adaptacijos periodas yra susijęs su dideliu stresu vaikui. Jis ateina į naują, svetimą aplinką, jam kyla daug klausimų ir baimių, kurias dažnai sustiprina jau turima neigiama patirtis. Todėl specialistai tampa svarbus globėjų partneris saugant vaikystę ir padedant globojamam vaikui augti, vystytis ir mokytis iš naujo pasitikėti jį supančiu pasauliu.

Išsamesnė informacija http://ziburio-fondas.lt/category/musu-veikla arba Žiburio Fondo namuose – A. Vienuolio g. 4, Vilnius.