Vilniaus miesto savivaldybės tarybos Peticijų komisija informuoja

 

2020-08-17

PRANEŠIMAS
APIE PETICIJOS „DĖL DVIRAČIŲ INFRASTRUKTŪROS“ NAGRINĖJIMĄ

Vilniaus miesto savivaldybės tarybos Peticijų komisija 2020-08-06 posėdyje svarstė gyventojo teikiamą kreipimąsi dėl dviračių infrastruktūros, kreipimosi 1 pasiūlymą pripažino peticija ir, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos peticijų įstatymo nustatyta tvarka bei Vilniaus miesto savivaldybės tarybos peticijų komisijos nuostatais, paskiria peticijos nagrinėjimą Vilniaus miesto savivaldybės tarybos peticijų komisijos posėdyje š. m. rugpjūčio 26 d.

Posėdžio pradžia 10.30 val. Posėdis vyks Vilniaus miesto savivaldybės 216 kab. (Konstitucijos pr. 3, III a.).

 

2020-02-27

PRANEŠIMAS
APIE PETICIJOJE „DĖL MAITINIMO MOKESČIO“ IŠDĖSTYTŲ REIKALAVIMŲ IR SIŪLYMŲ TENKINIMO“ NAGRINĖJIMĄ

Vilniaus miesto savivaldybės tarybos Peticijų komisija 2020-02-26 posėdyje svarstė gyventojų teikiamą peticiją dėl Vilniaus miesto tarybos 2019 m. gruodžio 4 d. sprendimu Nr. 1-305 „Dėl Mokesčio už vaiko išlaikymą Vilniaus miesto savivaldybės mokyklose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos aprašo tvirtinimo ir vienos dienos vaiko maitinimo normos nustatymo“ patvirtintos tvarkos 11.2.2. ir 7 punkto pakeitimo, ją pripažino peticija ir, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos peticijų įstatymo nustatyta tvarka bei Vilniaus miesto savivaldybės tarybos peticijų komisijos nuostatais, paskiria peticijos nagrinėjimą Vilniaus miesto savivaldybės tarybos peticijų komisijos posėdyje š. m. kovo 3 d.

Posėdžio pradžia 14.00 val. Posėdis vyks Vilniaus miesto savivaldybės 309 kab. (Konstitucijos pr. 3, III a.).

2020-02-07 17:46:49 E33-109/20, Peticija dėl maitinimo mokesčio

 

2016-06-16

PRANEŠIMAS
APIE TARYBOS SPRENDIMŲ PROJEKTŲ „DĖL LIETUVOS ŽALIŲJŲ PARTIJOS PETICIJOJE „NE“ AUTOMOBILIŲ TRANSPORTUI SKIRTO TILTO STATYBAI PER VINGIO PARKĄ“ IŠDĖSTYTŲ REIKALAVIMŲ IR SIŪLYMŲ TENKINIMO“ IR
„DĖL VIEŠOJO MAMOMS IR JUDĖJIMO NEGALIĄ TURINTIEMS ŽMONĖMS PRITAIKYTO TUALETO VINGIO PARKE ĮRENGIMO“ SVARSTYMĄ

Vilniaus miesto savivaldybės tarybos Peticijų komisija 2016-06-15 posėdyje svarstė Lietuvos žaliųjų partijos teikiamą peticiją „Ne“ automobilių transportui skirto tilto statybai per Vingio parką“ ir Viktorijos Tulčinos teikiamą peticiją „Dėl viešojo mamoms ir judėjimo negalią turintiems žmonėms pritaikyto tualeto Vingio parke įrengimo“, jas pripažino peticijomis ir, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos peticijų įstatymo nustatyta tvarka bei Vilniaus miesto savivaldybės tarybos peticijų komisijos nuostatais, teikia Vilniaus miesto savivaldybės tarybai svarstyti išvadas dėl peticijose išdėstytų reikalavimų ir siūlymų tenkinimo.

Tarybos sprendimo projektai „Dėl Lietuvos žaliųjų partijos peticijoje „Ne“ automobilių transportui skirto tilto statybai per Vingio parką“ išdėstytų reikalavimų ir siūlymų tenkinimo“ ir „Dėl Viktorijos Tulčinos peticijoje „Dėl viešojo mamoms ir judėjimo negalią turintiems žmonėms pritaikyto tualeto Vingio parke įrengimo“ išdėstytų reikalavimų ir siūlymų tenkinimo“ bus svarstomi š.m. liepos 5 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos posėdyje.

Posėdžio pradžia 13.00 val. Posėdis vyks Vilniaus miesto savivaldybės Tarybos posėdžių salėje (Konstitucijos pr. 3, II a.).

 

Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2016 m. liepos 5 d. sprendimas Nr. 1-536 DĖL VIKTORIJOS TULČINOS PETICIJOJE „DĖL VIEŠOJO MAMOMS IR JUDĖJIMO NEGALIĄ TURINTIEMS ŽMONĖMS PRITAIKYTO TUALETO VINGIO PARKE ĮRENGIMO“ IŠDĖSTYTŲ REIKALAVIMŲ IR SIŪLYMŲ TENKINIMO  (atsisiųsti)

Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2016 m. liepos 5 d. sprendimas Nr. 1-537 DĖL LIETUVOS ŽALIŲJŲ PARTIJOS PETICIJOJE „NE“ AUTOMOBILIŲ TRANSPORTUI SKIRTO TILTO STATYBAI PER VINGIO PARKĄ“ IŠDĖSTYTŲ REIKALAVIMŲ IR SIŪLYMŲ TENKINIMO  (atsisiųsti)

 


Peticijų komisijos ataskaitos

Peticijų komisijos ataskaita 2023 m. birželio mėn. -2024 m. birželio mėn.


Peticijų komisijos posėdžių protokolai

2024-04-09 Nr. 6

2024-03-14 Nr. 5

2024-02-15 Nr. 4

2023-11-16 Nr. 3

2023-09-27 Nr. 2

2023-08-24 Nr. 1

2018 m. lapkričio 13 d. Nr. 9-27-39

2018 m. sausio 3 d. Nr. 9-7/18 (1.1.43-T1)

2017 m. lapkričio 29 d. Nr. 9-377/17 (1.1.36-T1)

2017 m. rugpjūčio 16 d. Nr. 9-264/17 (1.1.36-T1)

2017 m. birželio 14 d. Nr. 9-209/17 (1.1.43-T1)

2017 m. birželio 14 d. Nr. 9-209/47 (1.1.43-T1)

2017 m. balandžio 26 d. Nr. 4-604 (1.1.36-T1)

2017 m. vasario 21 d. Nr. 9-61/17 (1.1.43-T1)

2017 m. vasario 1 d. Nr. 9-52/17 (1.1.43-T1)

2016 m. liepos 20 d. Nr. 4-268 (1.1.36-T1)

2016 m. balandžio 19 d. Nr. 4-154 (1.1.36-T1)

2015 m. lapkričio 11 d. Nr. 9-219/15 (1.1.36-T1)

2015 m. jugpjūčio 26 d. Nr. 9-143/15 (1.1.36-T1)

2015 m. liepos 15 d. Nr. 9-102/15 (1.1.36-T1)

2015 m. birželio 18 d. Nr. 9-79/15 (1.1.36-T1)