2015 m. liepos 30 d. Nr. 4D-2014/2-1769

PAŽYMA DĖL SKUNDO PRIEŠ VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ

I. SKUNDO ESMĖ

1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius gavo X (toliau vadinama – Pareiškėja) skundą dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos (toliau vadinama – Savivaldybė) pareigūnų veiksmų (neveikimo), sprendžiant dukters priėmimo į vaikų lopšelį-darželį ir su tuo susijusius klausimus (toliau vadinama – Skundas).

2. Pareiškėja nurodė: 2.1. „2012-05-17 gimus dukrai pagal mūsų gyvenamąją vietą paskirti darželiai l/d A ir l/d B nepriėmė raštiško prašymo priimti į darželį, nes buvo priimtas nutarimas, kad nuo 2014 metų liepos mėn. vaikų priėmimus į darželius kuruos Savivaldybė, todėl nuo 2012-05-01 darželiai priimti raštiškų prašymų dėl darželio lankymo nebegalėjo. Visose viešose komunikacijos priemonėse buvo skelbiama, kad registracija bus galima tik tiems metams, nuo kada vaikas lankys darželį, ir registracija prasidės 2013-01-01“ (šios ir kitų citatų kalba netaisyta). 2.2. „2012-12-28 sistema leido man užregistruoti dukrą į pagal gyvenamąją vietą priklausiančius darželius: l/d A ir l/d B. Užregistravus, eilės numeris buvo rodomas 6. 6-a vieta eilėje išliko visą laikotarpį iki 2013 rugsėjo mėn.“ 2.3. „2013 rugsėjo mėn. kreipiausi į Savivaldybę žodžiu, prašydama patikslinti, kaip vaikas nepateko į darželį, jei sistema visą laiką ją rodė esant 6-oje vietoje. Gruodžio mėn. eilės numeris pasikeitė į 32-ą, o sausio mėnesį į 48-ą ir žemyn, kol galiausiai 2014 gegužės/ birželio mėnesį vieta vėl pradėjo kilti į 32-ą, 17-ą, 14-ą ir t. t.“ 2.4. „2014 birželio mėnesį, kai grupės buvo pradėtos formuoti abiejuose darželiuose, vaikas l/d B buvo 30-oje vietoje, o l/d A 5-oje.“ 2.5. „2014-06-02 pirmą kartą žodžiu kreipiausi į Savivaldybę, prašydama sutikslinti sąrašus ir pasakyti, kurioje vietoje yra dukra. Savivaldybės darbuotoja nurodė, kad grupės abiejuose darželiuose yra pilnai suformuotos po 15 vaikų ir mano vaikas yra 5-oje ir 30-oje vietoje tarp nepatekusiųjų. Buvau informuota, kad visi patekę vaikai yra su prioritetais ir telieka laukti papildomo vaikų priėmimo į darželius rugpjūčio-rugsėjo mėnesį.“ 2.6. „2014-06-04 raštu kreipiausi į Savivaldybę, prašydama sutikrinti patekusių vaikų duomenis (prioritetus) ir patikrinti, ar neįsivėlė klaida. Man pasirodė keista, kad atsirado 60 vaikų (abiejuose darželiuose), kurie turi prioritetus. Be to, man tapo žinoma, kad į l/d B buvo priimta mergaitė, kuriai rugsėjo mėnesį net nebūtų buvę 1,5 m (į lopšelius-darželius galima pretenduoti tik nuo 1,5 m). Mergaitė į l/d B pateko 13-u numeriu, jos gimimo data yra 2013-05, ir prašymą jie teikė 2014-01 ir neturi jokių prioritetų, bet į suformuotą grupę pateko. Mergaitė darželį lanko nuo 2014-12 mėn. Taip išeina, kad sistema mergaitę įtraukė lankyti, nors mūsų prašymas buvo pateiktas 2013 m. ir mes turėtumėme prašymo pateikimo prioritetą. Atsakymo į raštu pateiktą skundą negavau, o apie situaciją papasakojus Savivaldybės darbuotojai gavau komentarą – taip negali būti.“ 2.7. „Užklausimą raštu teikiau pakartotinai 2014-06-06, 2014-06-09, 2014-06-10, 2014-06-12. Negavusi atsakymo kreipiausi į Savivaldybę ir man buvo pasiūlytas priėmimas į Švietimo departamento skyriaus priėmimą. Priėmime paaiškinus situaciją, kad dukra antrus metus negauna vietos darželyje, nors visada buvo pirmame dešimtuke, ir papasakojus apie priimtą vaiką be prioritetų, kurio prašymas buvo pateiktas metais vėliau, gavau atsakymą, kad taip negali būti ir visi patekę vaikai yra su prioritetais ir komisija nieko negalinti padaryti. Paprašius patikrinti vaiko pateikimo į darželį istoriją sistemoje, gavau užtikrinimą, kad patikrins ir atsakymą atsiųs paštu, o vaikas darželio tikrai negaus, nes yra jau pilnai suformuotos grupės ir papildomai vaikų priimta tikrai nebus. Tuo metu man buvo nurodyta, kad abu darželiai turi suformuotas po dvi grupes po 15 vaikų. Komisijos narė tik kartojo, kad be prioritetų darželio tikrai negausime, nes gyvename rajone, kur situacija yra sudėtinga.“ 2.8. „Komisijos metu paaiškėjo, kad mūsų gyvenamam rajonui () nuo 2014 m. priklauso keli darželiai ir aplinkiniuose rajonuose, tačiau man 2012 m. registruojant vaiką tokio pasirinkimo nebuvo. Komisijos metu dar kartą prašiau raštiško atsakymo apie priimtų vaikų prioritetus ir pateikiau prašymą patikrinti, ar neįsivėlė klaida, kreipiausi į komisijos dalyvę Kristiną Cibulskytę, prašydama pateikti atsakymus į mano skundus. Tą pačią dieną nuvykusi į Savivaldybę gavau informaciją žodžiu, kad l/d A yra priėmęs jau 20 ir 19 vaikų, o l/d B 14 ir 12. Tuo tarpu mano dukros eilės vieta tapo 1-a ir l0-a tarp nepatekusių. Paklausus, kaip taip įmanoma, jei priėmė dar 9 vaikus papildomai, kaip į tą sąrašą nepateko mano vaikas, buvęs 6-oje vietoje l/d A, Savivaldybės darbuotoja pasakė, kad „ikimokyklinis ugdymas yra neprivalomas“, ir liepė susisiekti su darželių kuratore C duotu telefonu.“ 2.9. „2014-09-01 telefoninio pokalbio metu C pasiūlė susisiekti su ja spalio mėnesį, nes neva būna atsisakiusiųjų lankyti darželį ir gali atsirasti laisva vieta.“ 2.10. „2014-09-23 telefoninio pokalbio su C metu man buvo pasakyta, kad darželį A lanko 20 vienoje grupėje ir 20 kitoje grupėje vaikų (tuo metu mano vaiko eilė buvo vis dar 1-a tarp nepatekusių) ir man reikia susisiekti su darželio A direktore ir tartis tiesiogiai.“ 2.11. „Kitą dieną, pagal iš Savivaldybės gautą patarimą, nuėjau pas darželio A direktorę. Direktorė apie mano vaiko situaciją jau buvo informuota, nes skambinusi darželių kuratorė ir nupasakojusi visą situaciją, tačiau direktorė pasakiusi, kad ji griežtai priims tik po 20 vaikų į kiekvieną grupę ir ne daugiau. Todėl reikia laukti, kol atsiras atsisakiusių lankyti darželį.“ 2.12. „2014 spalio mėn. gale vaiko eilė tapo 2-a, man paklausus kodėl, gavau atsakymą, kad spalio mėnesį Registrų centras teikia pakitimus apie šeimos prioritetus, todėl prieš mano vaiką atsirado vaikas su prioritetu. 2014-11-07 kreipiausi į Savivaldybę raštu, skundu A60-1105/14, prašydama suteikti informaciją apie jau patekusių vaikų prioritetus pateikiant: vaiko gimimo data, prašymo pateikimo data, vaiko registracijos vieta ir prioritetas, prašydama išaiškinti, kaip du metus iš eilės laukiantis vaikas nepatenka į darželį, nors priimtų vaikų nuolat daugėja, nors prieš tai buvau užtikrinta, kad vaikų daugiau priimta tikrai nebus.“ 2.13. „2014-12-05 gavau atsakymą, kurioje taip ir nebuvo tikslios reikalautos (dar nuo 2014-06) informacijos. Be to, buvo pranešta, kad 2014-11-19 nutarimu A17-1316/14(3,l,16-AD4) į l/d A priimtas dar vienas, jau 21-as vaikas, į lopšelinę grupę. Jei tai yra precedentas, norėčiau, kad mano vaikas būtų įtrauktas į kitą grupę, kurioje šiuo metu yra 20 vaikų.“ 2.14. Pareiškėja elektroniniu paštu kreipėsi į Savivaldybę: 1) 2014-06-04 – „ norėčiau gauti oficialių sąrašą vaikų, patekusių į jau suformuotas l/d „A“ 1,5-3 metų grupes. Pavardės nebūtinos, tik jų prioritetai. . Mes registravomės 2012 metais ir šis darželis buvo rašytas pirmu numeriu. “; 2) 2014-06-06 – „ norėčiau priminti, kad vis dar negavau jokio atsako į prašymą, . Priedo, nors grupė darželyje yra jau suformuota, mes 06.04 buvome 5-oje vietoje, o dabar esame 7-oje. . Grupė jau suformuota, kaip gali kisti eilė, likusi tarp nepatekusiųjų“; 3) 2014-06-09 – „norėčiau priminti, kad negavau jokio atsakymo ar bent jau patvirtinimo, kad gavote mano užklausą“; 4) 2014-06-09 – „ prašau paaiškinti patekusiųjų vaikų prioritetus. . Prašau peržiūrėti G darželio eilėje istoriją“; 5) 2014-06-12 – „nelabai suprantu, kodėl negaunu atsakymo į savo užklausą, “; 6) 2014-08-04 – „, norėčiau priminti, kad, pagal nuostatus, turėjau gauti atsakymą į savo užklausą per 21 d. d., užklausa pateikta 06.03“; 7) 2014-08-21 – „ negavau atsakymo nei į vieną savo pateiktų skundų elektroniniu paštu, nei į skundą, pateiktą priėmimo komisijos metu. “ (iš Savivaldybės Pareiškėja 2014-08-22 gavo patvirtinimą, kad užklausa perduota nagrinėti D. Jancevič).

3. Pareiškėja prašo Seimo kontrolierių: „Mano skundo esmė: išnagrinėti pateiktą skundą dėl galimų sistemos / Savivaldybės darbuotojų klaidų sudarant 2013-2014 m grupes į darželius A ir B. Ištirti Savivaldybės veiksmus ir įpareigoti Savivaldybės pareigūnus ištaisyti dėl jų kaltės pasidariusią klaidą.“

II. TYRIMAS IR IŠVADOS

4. Seimo kontrolierius, siekdamas išsiaiškinti Pareiškėjos nurodytas aplinkybes, kreipėsi į Savivaldybę, prašydamas pateikti paaiškinimus dėl Skundo teiginių bei atsakyti į Seimo kontrolieriaus klausimus.

Skundo tyrimui reikšmingos aplinkybės

5. Savivaldybė Seimo kontrolieriui pateikė informaciją, paaiškinimus, dokumentus. 5.1. „2013-2014 mokslo metais vaikai į Vilniaus švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes buvo priskiriami vadovaujantis Vaikų priėmimo į Savivaldybės ikimokyklinio ugdymo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašu, patvirtintu Savivaldybės administracijos direktoriaus 2012-06-07 įsakymu Nr. 30-1127 (toliau vadinama – Aprašas). Į Vilniaus l/d „A“ grupę „L“ priskirti 22 vaikai (9 vaikai, turintys prioritetus, 13 vaikų pagal prašymo pateikimo datą), į grupę „H“ priskirtas 21 vaikas (13 vaikų, turinčių prioritetus, ir 8 vaikai pagal prašymo pateikimo datą) ir į grupę „R“ priskirti 22 vaikai (17 vaikų, turinčių prioritetus, ir 5 vaikai pagal prašymo pateikimo datą). Į Vilniaus l/d „B“ grupę „K“ priskirta 17 vaikų (15 vaikų, turinčių prioritetus, ir 2 vaikai pagal prašymo pateikimo datą), į grupę „P“ priskirta 16 vaikų (4 vaikai, turintys prioritetus, ir 12 vaikų pagal prašymo pateikimo datą) ir į grupę „J“ priskirta 19 vaikų (17 vaikų, turinčių prioritetus, ir 2 vaikai pagal prašymo pateikimo datą).“ 5.2. „2014-2015 mokslo metais į Vilniaus l/d „A“ lopšelio grupę „H“ priskirtas 21 vaikas (7 vaikai, turintys po du prioritetus, 13 vaikų, turinčių po l prioritetą, ir l vaikas priskirtas Vilniaus miesto vaiko gerovės komisijos 2014-11-19 nutarimu (protokolo Nr. A17-1316/14(3.1.16-AD4)). Į to paties lopšelio-darželio grupę „L“ priskirta 20 vaikų (l vaikas, turintis du prioritetus, 10 vaikų, turinčių po vieną prioritetą, ir 9 vaikai priskirti pagal prašymo pateikimo datą: 2012-03-07, 2012-03-07, 2012-03-07, 2012-03-08, 2012-03-26, 2012-03-27, 2012-04-02, 2012-04-10 ir 2012-04-23). Vilniaus l/d „B“ suformuotos 3 lopšelio grupės. Į grupę „J“ priskirta 16 vaikų (l vaikas, turintis du prioritetus, 14 vaikų, turinčių po vieną prioritetą, ir l vaikas pagal prašymą, pateiktą 2012-01-12), į grupę „K“ (lietuvių k.) priskirta 12 vaikų (6 vaikai, turintys po du prioritetus, 5 vaikai, turintys po vieną prioritetą, ir l vaikas pagal prašymą, pateiktą 2012-12-20) ir į grupę „P“ (lenkų k.) priskirta 14 vaikų (6 vaikai, turintys po vieną prioritetą, ir 8 vaikai, priskirti pagal prašymo pateikimo datą ir laiką: 2012-01-30, 2012-02-07, 2014-01-10 00:09:05, 2014-01-10 01:52:41, 2014-01-10 06:09:02, 2014-01-10 14:37:51, 2014-01-18 11:57:30, 2014-01-1819:28:49).“ 5.3. „Į Savivaldybėje gautus Pareiškėjos el. laiškus, skundus buvo pateikti atsakymai.“ 5.4. „Pareiškėjos iniciatyva 2014-06-06 įvyko susitikimas su Savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto departamento direktoriumi. Susitikimo metu dar kartą interesantei buvo paaiškinta, kodėl Jos dukra nepateko į pasirinktus lopšelius-darželius. Taip pat 2014-12-05 buvo pateiktas išsamus atsakymas į 2014-11-07 skundą „Dėl darželio „A“ ir „B“ 2014 m. lopšelinių grupių sudarymo“.“ 5.5. „Vadovaujantis Vaikų priėmimo į Vilniaus miesto švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Savivaldybės tarybos 2014-12-10 sprendimu Nr. 1-2185, 2015-05-18, pradėjus formuoti grupes, G priskirta į Vilniaus lopšelį-darželį „A“.“ 5.6. „Kadangi mikrorajone sparčiai didėja gyventojų skaičius ir jame yra tik 2 lopšeliai-darželiai, Savivaldybės tarybos 2012-09-12 sprendimu Nr. 1-798 „Dėl teritorijų priskyrimo ikimokyklinio ugdymo įstaigoms“, buvo priskirtos seniūnijose esančios ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigos. Visi Vilniaus miesto gyventojai, tame tarpe ir Pareiškėja, turėjo galimybę susipažinti su teisės aktais, susijusiais su vaikų priėmimu į Vilniaus miesto švietimo įstaigas, nes informacija skelbiama viešai tinklalapyje www.vilnius.lt.“ 5.7. „2013-2014 mokslo metais vaikai į Vilniaus švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes buvo priskiriami vadovaujantis Aprašu. Grupės buvo sudaromos iš vaikų, kuriems 2013-09-01 buvo suėję 1,5 metų. Pareiškėjos dukra G, gimusi 2012-05-17, todėl 2013 m. rugsėjo l d. jai dar nebuvo suėję 1,5 metų. Mama prašyme buvo nurodžiusi priimti dukrą į lopšelio grupę nuo 2013-11-04, o dukrai 1,5 metų suėjo tik lapkričio 17 d. Mama, pasirinkdama tokią vaiko priėmimo į ikimokyklinio ugdymo įstaigą datą, pati apsunkino patekimo į grupę galimybes. Kadangi grupės į Vilniaus lopšelius-darželius „B“ ir „A“ jau buvo suformuotos rugsėjo l d., todėl G liko laukti eilėje.“ 5.8. „Klausimas dėl didesnio vaikų skaičiaus grupėse buvo aptartas pasitarimo pas Administracijos direktoriaus pavaduotoją metu. Suderinus su Įstaigų vadovais, nuspręsta priimti daugiau vaikų į grupes, jeigu sąlygos atitiks Lietuvos higienos normos HN 75:2010 „Įstaiga, vykdanti ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programą. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ reikalavimus. Kadangi tuo metu G pirmoji laukė eilėje, todėl Pareiškėjai geranoriškai buvo pasiūlyta kreiptis į Vilniaus l/d „A“ direktorę. IS sistemoje automatiškai yra fiksuojami visi pasikeitimai, susiję su grupių formavimu, prioritetų nustatymu, vaiko eilės numerio pasikeitimu ir kt.“ 5.9. Seimo kontrolieriui pateikta informacija tik apie susirašinėjimą su Pareiškėja 2014 metų rugsėjo mėnesį.

Skundo tyrimui reikšmingi teisės aktai

6. Lietuvos Respublikos įstatymai ir kiti teisės aktai 6.1. Vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnyje reglamentuojama: „1. viena savarankiškųjų savivaldybių funkcijų yra: ; 8) ikimokyklinio ugdymo, vaikų ir suaugusiųjų neformaliojo švietimo organizavimas, vaikų ir jaunimo užimtumo organizavimas; .“ 6.2. Švietimo įstatymo 29 straipsnyje nustatyta: „ Priėmimo į valstybinę ir savivaldybės ikimokyklinio ugdymo, formalųjį švietimą papildančio ugdymo mokyklą ir neformaliojo vaikų švietimo mokyklą tvarką nustato savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija (dalyvių susirinkimas). .“ 6.3. Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatyme (Teisės gauti informaciją įstatymas) nustatyta: 6.3.1. 1 straipsnis – „1. Šis įstatymas užtikrina asmenims teisę gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, nustato šios teisės įgyvendinimo tvarką ir reguliuoja valstybės bei savivaldybių institucijų ir įstaigų veiksmus teikiant informaciją asmenims“; 6.3.2. 4 straipsnis – „Įstaigos, teikdamos informaciją, vadovaujasi šiais principais: 1) informacijos išsamumo, reiškiančio, kad pareiškėjui turi būti pateikta visa pagal teisės aktus teiktina jo prašymo turinį atitinkanti informacija; 2) tikslumo, reiškiančio, kad pareiškėjui teikiama informacija turi atitikti įstaigos disponuojamą informaciją; 3) teisėtumo, reiškiančio, kad įstaigos veiksmai teikiant informaciją grindžiami šiuo ir kitais įstatymais ar kitais teisės aktais; 4) objektyvumo, reiškiančio, kad įstaigos valstybės tarnautojai ar darbuotojai teikdami informaciją turi būti nešališki ir objektyvūs; 5) pagalbos, reiškiančios, kad visuomenei teikiama pagalba pasinaudoti galimybe gauti informaciją“; 6.3.3. 12 straipsnis – „1. Pareiškėjas, norėdamas gauti iš įstaigos informaciją, pateikia prašymą. Prašyme nurodo, kokią informaciją ar dokumentą pageidauja gauti, savo vardą, pavardę, gyvenamąją vietą (jeigu pareiškėjas yra fizinis asmuo) arba pavadinimą, kodą, buveinės adresą (jeigu pareiškėjas yra juridinis asmuo) ir duomenis ryšiui palaikyti. Jeigu dėl informacijos kreipiasi pareiškėjo atstovas, nurodoma atstovo vardas, pavardė, adresas, atstovavimą liudijantis dokumentas bei pareiškėjas, kurio vardu jis kreipiasi. Prašymo pateikimo formą įstaiga skelbia savo interneto svetainėje. 2. Prašymai gali būti teikiami tiesiogiai, pareiškėjui atvykus į įstaigą, siunčiami paštu ar per pasiuntinį arba elektroninėmis priemonėmis, jei yra galimybė identifikuoti pareiškėją. Prašymai, išskyrus žodinius, registruojami, tvarkomi ir įtraukiami į apskaitą įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka. . 2. Prašymai gali būti teikiami tiesiogiai, pareiškėjui atvykus į įstaigą, siunčiami paštu ar per pasiuntinį arba elektroninėmis priemonėmis, jei yra galimybė identifikuoti pareiškėją. Prašymai, išskyrus žodinius, registruojami, tvarkomi ir įtraukiami į apskaitą įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka. “; 6.3.4. 16 straipsnis – „1. Prašymas, pateiktas nesilaikant šio įstatymo nustatytų reikalavimų, įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens rašytiniu pavedimu ar rezoliucija gali būti netenkinamas. 2. Įstaiga gali atsisakyti teikti informaciją, jeigu: 1) pagal pareiškėjo prašymą reikėtų sukurti dokumentus ar informacijos rinkmenas ir tai būtų susiję su neproporcingai didelėmis darbo ir laiko sąnaudomis; 2) prašymo turinys yra nekonkretus; 3) tas pats pareiškėjas pakartotinai prašo tos pačios informacijos; 4) prašoma informacija jau buvo viešai paskelbta; tokiu atveju įstaiga per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo įstaigoje dienos nurodo pareiškėjui jos paskelbimo šaltinį; 5) įstaiga tam tikros informacijos rinkimą ir tvarkymą nutraukia pasikeitus įstaigos funkcijoms. 3. Jeigu įstaiga atsisako pateikti informaciją, pareiškėjui išsiunčiamas apie tai pranešimas, kuriame nurodoma atsisakymo priežastis ir šio sprendimo apskundimo tvarka.“ 6.4. Viešojo administravimo įstatyme reglamentuojama: 6.4.1. 14 straipsnis – „1. Asmenų prašymus viešojo administravimo subjektai nagrinėja pagal Vyriausybės patvirtintas taisykles“; 6.4.2. 19 straipsnis – „1. Administracinė procedūra – pagal šį įstatymą viešojo administravimo subjekto atliekami privalomi veiksmai nagrinėjant asmens skundą ar pranešimą apie viešojo administravimo subjekto veiksmais, neveikimu ar administraciniais sprendimais galimai padarytą asmens, nurodyto skunde ar pranešime, teisių ir teisėtų interesų pažeidimą ir priimant dėl to administracinės procedūros sprendimą. 2. Administracinės procedūros dalyviai: asmuo, dėl kurio yra pradėta administracinė procedūra, ir viešojo administravimo subjektas, kuris dėl skundo ar gauto pranešimo pradėjo administracinę procedūrą.“ 6.5. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007-08-22 nutarimu Nr. 875 patvirtintose Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklėse (toliau vadinama – Taisyklės) reglamentuojama: 6.5.1. 6 punktas – „Nagrinėdami asmenų prašymus, valstybės tarnautojai privalo vadovautis pagarbos žmogaus teisėms, teisingumo, sąžiningumo ir protingumo, taip pat Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatyme įtvirtintais įstatymo viršenybės, objektyvumo, proporcingumo, nepiktnaudžiavimo valdžia, tarnybinės pagalbos, efektyvumo, subsidiarumo ir „vieno langelio“ principais, o teikdami asmenims informaciją – Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatyme nustatytais informacijos išsamumo, tikslumo, teisėtumo, objektyvumo ir pagalbos principais“; 6.5.2. 28 punktas – „Elektroniniu būdu gauti asmenų prašymai registruojami institucijoje pagal elektroninių dokumentų valdymo taisykles, patvirtintas Lietuvos archyvų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2006 m. sausio 11 d. įsakymu Nr. V-12.“

7. Lietuvos Respublikos teismų praktika 7.1. Teismų įstatymo 31 straipsnio 2 dalyje nustatyta, jog Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas formuoja vienodą administracinių teismų praktiką aiškinant ir taikant įstatymus ir kitus teisės aktus. Į Vyriausiojo administracinio teismo biuletenyje paskelbtuose sprendimuose, nutarimuose ir nutartyse esančius įstatymų ir kitų teisės aktų taikymo išaiškinimus atsižvelgia teismai, valstybės ir kitos institucijos, taip pat kiti asmenys, taikydami tuos pačius įstatymus ir kitus teisės aktus. 7.2. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo (arba toliau vadinama – LVAT) formuojama praktika: 1) 2009-04-09 sprendimas administracinėje byloje Nr. A556-476/2009 – „Viešojo administravimo subjektų veiksmai turi būti aiškūs, nedviprasmiški. “; 2) 2009-12-23 nutartis administracinėje byloje Nr. A502-1505/2009 – „Viešojoje teisėje veikiantys įstatymo viršenybės ir teisinio apibrėžtumo principai lemia tai, kad visi viešojo administravimo subjektai turi tik tokius įgalinimus, kurie jiems yra suteikti konkrečiomis teisės aktų nuostatomis, plečiamas valdymo institucijų kompetencijos aiškinimas yra negalimas (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2007-11-19 nutartis administracinėje byloje Nr. A14-1052/2007)“; 3) 2013-03-05 nutartis administracinėje byloje Nr. A556-439/2013 – „ viešojo administravimo sistemos subjektas, priimdamas individualų teisės aktą, jį turi juridiškai sukonstruoti taip, kad pastarasis būtų suprantamas ne tik teisinį išsilavinimą turintiems asmenims, galintiems operuoti teisinėmis sąvokomis bei gebantiems interpretuoti teisės aktus, pateikti savo nuomonę ginčą nagrinėjančiai institucijai, bet ir tiems asmenims, kurie tokio išsilavinimo neturi, tačiau siekia apginti galimai pažeistas teises ar įstatymų saugomus interesus. Individualiame teisės akte tiksliai bei aiškiai turi būti išdėstyta, ko prašė suinteresuotas asmuo, koks sprendimas priimtinas tokio prašymo atžvilgiu, kokių faktinių aplinkybių pagrindu bei teisiniu reguliavimu kreipimasis (prašymas, skundas ar kt.) tenkintinas arba atmestinas. Esant poreikiui su viešojo administravimo sistemos subjekto sprendimu (bendrine prasme) turi būti įstatymų nustatyta tvarka pateikiamas ne tik pats individualus teisės aktas, bet ir susiję dokumentai, grindžiantys individualiame teisės akte priimamą sprendimą, tam, kad būtų galima pasinaudoti teismine gynyba ir tas pasinaudojimas teismine gynyba būtų operatyvus. Priimant sprendimą dėl konkretaus prašymo (ar kitokio pobūdžio kreipimosi, nepriklausomai nuo tokio dokumento formos) turi būti veikiama paisant pagrindiniame šalies įstatyme – Konstitucijoje įtvirtinto, atkartojamo ir Viešojo administravimo įstatyme, principo, kad valdžios įstaigos tarnauja žmonėms“; 4) 2012-03-01 nutartis administracinėje byloje Nr. A502-1605/2012: „Lietuvos Respublikos Konstitucija įtvirtina atsakingo valdymo (gero administravimo) principą (Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 1999 m. gegužės 11 d., 2004 m. gruodžio 13 d. nutarimai, 2004 m. lapkričio 5 d. išvada). Vienas iš gero administravimo principų yra konstitucinė nuostata, kad visos valdžios įstaigos tarnauja žmonėms (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2005 m. gegužės 31 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A10-655/2005). Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo (toliau – ir Viešojo administravimo įstatymas) 1 straipsnyje, apibrėžiančiame aptariamo įstatymo paskirtį, nustatyta, jog šis įstatymas sudaro prielaidas įgyvendinti Lietuvos Respublikos Konstitucijos nuostatą, kad visos valdžios įstaigos tarnauja žmonėms; nustato viešojo administravimo principus, viešojo administravimo sritis, viešojo administravimo subjektų sistemą ir administracinės procedūros organizavimo pagrindus; garantuoja asmenų teisę apskųsti viešojo administravimo subjektų veiksmus, neveikimą ar administracinius sprendimus, taip pat teisę į įstatymais pagrįstą ir objektyvų asmenų prašymų, skundų ir pranešimų nagrinėjimą; įtvirtina kitas asmenų ir viešojo administravimo subjektų teises ir pareigas viešojo administravimo srityje. Viešojo administravimo įstatymo 3 straipsnyje nurodyta, kad viešojo administravimo subjektai savo veikloje vadovaujasi įstatymo viršenybės, objektyvumo, proporcingumo, nepiktnaudžiavimo valdžia, efektyvumo, subsidiarumo ir kitais šioje įstatymo normoje išvardytais principais. Tai reiškia, jog kiekviena viešojo administravimo institucija yra saistoma bendrųjų, be kita ko, konstitucinių teisės principų (teisinės valstybės, valdžios įstaigos tarnauja žmonėms, teisės viršenybės, draudimo diskriminuoti, asmenų lygybės prieš įstatymą, proporcingumo ir kt.) bei gero administravimo, atsakingo valdymo principų (teisėtumo, objektyvumo, nepiktnaudžiavimo valdžia, skaidrumo ir kt.).“

8. Šio tyrimo metu išvados bus teikiamos: 8.1. Dėl Savivaldybės pareigūnų veiksmų (neveikimo), sprendžiant Pareiškėjos dukters priėmimo į vaikų lopšelį-darželį ir su tuo susijusius klausimus. 8.2. Dėl Pareiškėjos raštu pateiktų prašymų nagrinėjimo Savivaldybėje.

Dėl Savivaldybės pareigūnų veiksmų (neveikimo), sprendžiant Pareiškėjos dukters priėmimo į vaikų lopšelį-darželį ir su tuo susijusius klausimus

Išvados

9. Atsižvelgiant į tyrimo metu gautą informaciją, atkreiptinas dėmesys į šias aplinkybes: 9.1. Pareiškėja prašymą dėl dukters priėmimo į lopšelį-darželį „A“ arba „B“ (priklauso pagal gyvenamąją vietą) užregistravo 2012-12-28, prašyme nurodė, kad norėtų, jog dukra pradėtų lankyti lopšelį nuo 2013-11-04; 9.2. 2013-2014 mokslo metais vaikai į Vilniaus švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes buvo priskiriami vadovaujantis Aprašu. Grupės buvo sudaromos iš vaikų, kuriems 2013-09-01 buvo sukakę 1,5 metų. Pareiškėjos dukrai 2013-09-01 dar nebuvo suėję 1,5 metų. Pareiškėja prašyme buvo nurodžiusi priimti dukrą į lopšelio grupę nuo 2013-11-04, o dukrai 1,5 metų suėjo tik lapkričio 17 dieną. Kadangi Vilniaus lopšeliuose-darželiuose „B“ ir „A“ grupės jau buvo suformuotos rugsėjo l dieną, G liko laukti eilėje; 9.3. pradėjus formuoti grupes, vadovaujantis Savivaldybės tarybos 2014-12-10 sprendimu Nr. 1-2185 patvirtinto Vaikų priėmimo į Vilniaus miesto švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes organizavimo tvarkos aprašo nuostatomis, Pareiškėjos dukra 2015-05-18 priskirta lopšeliui-darželiui „A“ (šios pažymos 5.5 punktas); 9.4. Seimo kontrolierių įstaigoje yra išnagrinėtas ne vienas skundas dėl netinkamai organizuojamo vaikų priėmimo į Vilniaus miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigas, informacijos tėvams neteikimo. Seimo kontrolierius 2014-11-21 pažymoje Nr. 4D-2014/2-1273, 2015-05-07 pažymoje Nr. 4D-2015/2-166 yra rekomendavęs Savivaldybei, vadovaujantis viešumo ir reagavimo į savivaldybės gyventojų nuomonę principu, veiklos skaidrumo, žmogaus teisių užtikrinimo ir gerbimo bei kitais vietos savivaldos principais, nurodytais Vietos savivaldos įstatyme, rengiant naujos redakcijos Aprašo projektą, įvertinti Seimo kontrolieriaus ištirtų skundų autorių pateiktą informaciją ir siūlymus bei pagal galimybes į juos atsižvelgti.

10. Atsižvelgus į tyrimo metu nustatytas aplinkybes (Pareiškėjos dukra jau gali lankyti ikimokyklinio ugdymo įstaigą, t. y. ji nuo 2015-05-18 priskirta lopšeliui-darželiui „A“) bei vadovaujantis Seimo kontrolierių įstatymo 22 straipsnio 3 dalimi („skundo tyrimas nutraukiamas, jei tyrimo metu išnyksta skundžiamos aplinkybės“), Pareiškėjos Skundo dalies dėl Savivaldybės pareigūnų veiksmų, sprendžiant jos dukters priėmimo į lopšelį-darželį klausimus, tyrimas nutrauktinas.

Dėl Pareiškėjos raštu pateiktų prašymų nagrinėjimo Savivaldybėje

Išvados

11. Atsižvelgiant į tyrimo metu gautą informaciją, atkreiptinas dėmesys į šias aplinkybes: 11.1. Pareiškėja, norėdama išsiaiškinti patekusių į lopšelius-darželius vaikų prioritetus, savo dukters eilės numerio kitimą bei priežastis, kodėl negauna atsakymo į paklausimus, 2014 metais birželio, rugpjūčio mėnesiais ne kartą elektroniniu paštu kreipėsi į Savivaldybę, tačiau negavo jokio atsakymo bei paaiškinimo (šios pažymos 2.14 punktas), ar prašymai buvo nagrinėjami iš esmės; 11.2. Seimo kontrolierius 2015-05-04 paklausimu Nr. 4D-2014/2-1769 taip pat prašė pateikti paaiškinimus dėl šios pažymos 2 paragrafe nurodytų aplinkybių, pateikiant aprašomas aplinkybes patvirtinančius dokumentus, reikalingus Skundo nagrinėjimui ir Savivaldybės pareigūnų veiklos (neveikimo) juridiniam įvertinimui. Savivaldybė pateikė tik dalį informacijos, motyvuotai nepaaiškino dėl Pareiškėjos dukters eilės numerio keitimosi nuo 2013 metų rugsėjo mėnesio priežasčių, dėl šios pažymos punkte 2.6 nurodytų aplinkybių, dėl 21 vaiko priėmimo į lopšelį-darželį „A“; nurodė, kad iki birželio 30 d. IS formuoja grupes, todėl negali pateikti visų dokumentų kopijų, įrodančių Pareiškėjos dukters eilės pasikeitimo priežastis; 11.3. Savivaldybė 2014-12-05 raštu (į Pareiškėjos 2014-11-07 prašymą) pateikė formalų paaiškinimą, nebuvo atsakyta į klausimus, kuriuos ji pateikė 2014 metų birželio mėnesį elektroniniu paštu, todėl buvo pažeistos Teisės gauti informaciją įstatymo, Taisyklių nuostatos; 11.4. Seimo kontrolieriui pateikta informacija tik apie 2014 metų rugsėjo mėnesio susirašinėjimą su Pareiškėja.

12. Atsižvelgus į šio tyrimo metu nustatytas aplinkybes (šios pažymos 1-5 paragrafai) bei teisinį reglamentavimą, nurodytą šios pažymos 6-7 paragrafuose, konstatuotina, kad: 12.1. Pareiškėjos elektroniniu paštu Savivaldybei pateikti prašymai savo turiniu atitinka Taisyklių, Teisės gauti informaciją įstatyme pateiktą prašymo sąvoką. Taigi visi prašymai turėjo būti išnagrinėti vadovaujantis šių teisės aktų nuostatomis ir priimtas sprendimas pateikti informaciją arba motyvuotai atsisakyti pateikti informaciją (šios pažymos 6.3 punktas); 12.2. Pareiškėjai nebuvo atsakyta ne tik į jos klausimus, bet ir į tai, kodėl negauna atsakymo į savo elektroniniu paštu pateiktus klausimus bei prašymus. Pažymėtina: nepateikta informacija (Seimo kontrolieriui ir Pareiškėjai), paaiškinimai dėl Pareiškėjos prašymų, skundų (šios pažymos 2.14, 11.1 punktai) gavimo / negavimo Savivaldybėje, užregistravimo / neregistravimo, jų nukreipimo vykdyti bei rengti atsakymą, o Savivaldybės administracijos direktorius galimai nežinojo apie tokių prašymų, skundų gavimą bei apie tai, kad į juos nebuvo atsakyta, taigi nebuvo pradėta administracinė procedūra dėl Savivaldybės pareigūnų veiksmų (neveikimo), kaip tai reglamentuojama Viešojo administravimo įstatymo nuostatose. Tokiais Savivaldybės pareigūnų veiksmais (neveikimu) (informacijos Pareiškėjai neteikimu, neatsakymu į prašymus, prašymų, skundų nagrinėjimo procedūros nepradėjimu) buvo pažeisti Taisyklėse įtvirtinti pagarbos žmogaus teisėms, teisingumo, taip pat Teisės gauti informaciją įstatyme nustatyti informacijos išsamumo, tikslumo ir kiti principai (šios pažymos 6.3.2 6.5.1 papunkčiai).

13. Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas ne kartą yra pabrėžęs atsakingo valdymo principą (šios pažymos 7.2 punkto 4 pastraipa), kuris yra įtvirtintas Lietuvos Respublikos Konstitucijoje, numatant, jog visos valdžios įstaigos tarnauja žmonėms. Valstybės tarnautojai privalo vadovautis teisės aktų nuostatomis; viešojo administravimo subjektų veiksmai turi būti aiškūs, nedviprasmiški. Konstitucinis Teismas 2004-12-13 nutarime, priimtame byloje Nr. 51/01-26/02-19/03-22/03-26/03-27/03, konstatavo: „ Valstybės tarnyba turi veikti paklusdama tik Konstitucijai ir teisei. Kiekviena valstybės ar savivaldybės institucija, per kurią vykdomos valstybės funkcijos, kiekvienas valstybės tarnautojas turi paisyti teisėtumo reikalavimų. Valstybės tarnautojai turi nepiktnaudžiauti jiems nustatytomis galiomis, nepažeisti teisės aktų reikalavimų. Konstitucinis Teismas 2000-06-30 nutarime konstatavo, kad valstybės institucijos, pareigūnai turi saugoti, ginti žmogaus teises ir laisves; ypač svarbu, kad, vykdydami jiems patikėtas funkcijas, jie patys nepažeistų žmogaus teisių ir laisvių .“

14. Apibendrinant tai, kas pirmiau išdėstyta, konstatuotina, kad nagrinėjant Pareiškėjos pateiktus prašymus buvo pažeisti teisės aktų reikalavimai (šios pažymos 12 paragrafas), atsakingo valdymo principas (šios pažymos 7 paragrafas), taigi ši Skundo dalis pripažintina pagrįsta.

15. Atkreiptinas Savivaldybės administracijos dėmesys į tai, kad, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 20 straipsnio 1 dalimi, Pareigūnai privalo Seimo kontrolierių reikalavimu nedelsdami pateikti jiems informaciją, dokumentus ir kitą medžiagą, būtinus jų funkcijoms atlikti, o vadovaujantis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 20 straipsnio 4 dalimi, Asmenys, trukdantys Seimo kontrolieriui atlikti savo pareigas, atsako įstatymų nustatyta tvarka.

III. SEIMO KONTROLIERIAUS SPRENDIMAS

16. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 3 punktu, Seimo kontrolierius nusprendžia X skundo dalies dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos pareigūnų veiksmų (neveikimo), sprendžiant jos dukters priėmimo į ikimokyklinio ugdymo įstaigas klausimus, tyrimą nutraukti.

17. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 1 punktu, Seimo kontrolierius nusprendžia X Skundo dalį dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos pareigūnų veiksmų (neveikimo), nagrinėjant jos prašymus, pripažinti pagrįsta.

IV. SEIMO KONTROLIERIAUS REKOMENDACIJOS

18. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 19 straipsnio 1 dalies 14 punktu, Seimo kontrolierius Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriui rekomenduoja: 18.1. užtikrinti, kad asmenų prašymai būtų nagrinėjami vadovaujantis Viešojo administravimo įstatymo, Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymo bei Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklių nuostatomis, sprendimai būtų pagrįsti faktinėmis aplinkybėmis ir priimti vadovaujantis teisės aktų nuostatomis; 18.2. atkreipti dėmesį į pažymos išvadas bei 11.2, 11.4, 12.2 punktus, 15 paragrafą, užtikrinti, kad Seimo kontrolieriui būtų pateikiama išsami, skundų tyrimui reikalinga informacija bei Savivaldybės pareigūnų paaiškinimai.

Apie rekomendacijų vykdymą Seimo kontrolierių informuoti iki 2015-10-01.

Seimo kontrolierius Raimondas Šukys


SAVIVALDYBĖS SPRENDIMAI

Pateikiame informaciją dėl X skundo:

5.2. 1) 2013-2014 mokslo metais vaikai į Vilniaus švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes buvo priskiriami vadovaujantis Vaikų priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės ikimokyklinio ugdymo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašu, patvirtintu Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2012 m. birželio 7 d. įsakymu Nr. 30-1127 (toliau – Aprašas). Į Vilniaus lopšelio-darželio „..“ grupę „…“ priskirti 22 vaikai (9 vaikai, turintys prioritetus, 13 vaikų pagal prašymo pateikimo datą), į grupę „….“ priskirtas 21 vaikas (13 vaikų, turinčių prioritetus ir 8 vaikai pagal prašymo pateikimo datą) ir į grupę ….“ priskirti 22 vaikai (17 vaikų, turinčių prioritetus ir 5 vaikai pagal prašymo pateikimo datą). Į Vilniaus lopšelio-darželio „….“ grupę „…“ priskirta 17 vaikų (15 vaikų, turinčių prioritetus ir 2 vaikai pagal prašymo pateikimo datą), į grupę „…“ priskirta 16 vaikų (4 vaikai, turintys prioritetus ir 12 vaikų pagal prašymo pateikimo datą) ir į grupę „…“ priskirta 19 vaikų (17 vaikų, turinčių prioritetus ir 2 vaikai pagal prašymo pateikimo datą);

2) 2014-2015 mokslo metais į Vilniaus lopšelio-darželio „…“ lopšelio grupę „…“ priskirtas 21 vaikas (7 vaikai, turintys po du prioritetus, 13 vaikų, turinčių po 1 prioritetą ir 1 vaikas priskirtas Vilniaus miesto vaiko gerovės komisijos 2014-11-19 nutarimu (protokolo Nr. A17-1316/14(3.1.16-AD4)). Į to paties lopšelio-darželio grupę „….“ priskirta 20 vaikų (1 vaikas, turintis du prioritetus, 10 vaikų, turinčių po vieną prioritetą ir 9 vaikai priskirti pagal prašymo pateikimo datą: 2012-03-07, 2012-03-07, 2012-03-07, 2012-03-08, 2012-03-26, 2012-03-27, 2012-04-02, 2012-04-10 ir 2012-04-23);

Vilniaus lopšelyje-daželyje „…“ suformuotos 3 lopšelio grupės. Į grupę „…i“ priskirta 16 vaikų (1 vaikas, turintis du prioritetus, 14 vaikų, turinčių po vieną prioritetą ir 1 vaikas pagal prašymą, pateiktą 2012-01-12), į grupę „….“ (lietuvių k.) priskirta 12 vaikų (6 vaikai, turintys po du prioritetus, 5 vaikai, turintys po vieną prioritetą ir 1 vaikas pagal prašymą, pateiktą 2012-12-20) ir į grupę „…“ (lenkų k.) priskirta 14 vaikų (6 vaikai, turintys po vieną prioritetą ir 8 vaikai priskirti pagal prašymo pateikimo datą ir laiką: 2012-01-30, 2012-02-07, 2014-01-10 00:09:05, 2014-01-10 01:52:41, 2014-01-10 06:09:02, 2014-01-10 14:37:51, 2014-01-18 11:57:30) 2014-01-18 19:28:49);

3) Į Savivaldybėje gautus X el. laiškus, skundus buvo pateikti atsakymai (pridedama);

4) X iniciatyva 2014 m. birželio 6 d. įvyko susitikimas su Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto departamento direktoriumi. Susitikimo metu dar kartą interesantei buvo paaiškinta, kodėl Jos dukra nepateko į pasirinktus lopšelius-darželius. Taip pat 2014 m. gruodžio 5 d. buvo pateiktas išsamus atsakymas į 2014-11-07 skundą „Dėl darželio „…“ ir „…“ 2014 m. lopšelinių grupių sudarymo“ (pridedama).

5) Vadovaujantis Vaikų priėmimo į Vilniaus miesto švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 10 d. sprendimu Nr. 1-2185, 2015 m. gegužės 18 d. pradėjus formuoti grupes, Y priskirta į Vilniaus lopšelį-darželį „…..“;

6) Kadangi Pilaitės mikrorajone sparčiai didėja gyventojų skaičius ir jame yra tik 2 lopšeliai-darželiai, Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2012 m. rugsėjo 12 d. sprendimu Nr. 1-798 „Dėl teritorijų priskyrimo ikimokyklinio ugdymo įstaigoms“, buvo priskirtos Karoliniškių ir Lazdynų seniūnijose esančios ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigos . Visi Vilniaus miesto gyventojai, tame tarpe ir X, turėjo galimybę susipažinti su teisės aktais, susijusiais su vaikų priėmimu į Vilniaus miesto švietimo įstaigas, nes informacija skelbiama viešai tinklapyje www.vilnius.lt.

5.3. 2013-2014 mokslo metais vaikai į Vilniaus švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes buvo priskiriami vadovaujantis Aprašo, patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2012 m. birželio 7 d. įsakymu Nr. 30-1127 nuostatomis. Grupės buvo sudaromos iš vaikų, kuriems 2013 m. rugsėjo 1 d. buvo suėję 1,5 metų. X dukra Y gimusi 2012 m. gegužės 17 d., todėl 2013 m. rugsėjo 1 d. jai dar nebuvo suėję 1,5 metų. Mama prašyme buvo nurodžiusi priimti dukrą į lopšelio grupę nuo 2013 m. lapkričio 4 d., o dukrai 1,5 metų suėjo tik lapkričio 17 d. Mama, pasirinkdama tokią vaiko priėmimo į ikimokyklinio ugdymo įstaigą datą, pati apsunkino patekimo į grupę galimybes. Kadangi grupės į Vilniaus lopšelius-darželius „…“ ir „…“ jau buvo suformuotos rugsėjo 1 d., todėl Y liko laukti eilėje.

Klausimas dėl didesnio vaikų skaičiaus grupėse buvo aptartas pasitarimo pas Administracijos direktoriaus pavaduotoją metu. Suderinus su įstaigų vadovais, nuspręsta priimti daugiau vaikų į grupes, jeigu sąlygos atitiks Lietuvos higienos normos HN 75:2010 „Įstaiga, vykdanti ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programą. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ reikalavimus. Kadangi tuo metu Y pirmoji laukė eilėje, todėl Xi geranoriškai buvo pasiūlyta kreiptis į Vilniaus lopšelio-darželio „….“ direktorę.

IS sistemoje automatiškai yra fiksuojami visi pasikeitimai, susiję su grupių formavimu, prioritetų nustatymu, vaiko eilės numerio pasikeitimu ir kt.

Kadangi iki birželio 30 d. IS formuoja grupes, negalime pateikti visų dokumentų kopijų, įrodančių Y eilės pasikeitimo priežastis.

Direktorius Gintaras Alfonsas Petronis

Vidmanta Kibirkštienė, tel. 211 2407, el. p. vidmanta.kibirkstiene@vilnius.lt