2016 m. posėdis Nr. 37

Teritorijų planavimo komisijos 2016-09-14/15 svarstomi klausimai:

1. Teritorijos Savanorių pr.16 detaliojo plano, sklype Kedrų g.2A(kad Nr. 0101/0055:65) statybos zonos ir ribų koregavimas (PV A.Ilginytė)-projektas teikiamas pakartotinai;

2. Sklypų A.Juozapavičiaus g.13 (kad. Nr. 0101/0032:307) ir Žvejų g.14 (kad. Nr. 0101/0032:305) detalusis planas (projektas parengtas iki 2013-12-31 galiojusia tvarka; įgaliota atstovė PV L.Kairienė);

3. Teritorijos prie Vilniaus miesto vakarinės greito eismo gatvės detaliojo plano korektūra kartu su 4,19 ha teritorija ties Talino gatve ir Vakariniu aplinkkeliu (PV S. Dagelienė)- papildytas projektas teikiamas pakartotinai.

Kontaktinis tel. (8 5) 211 2509.