2017.08.30-31 posėdis Nr. 25

Planuojamas TPK posėdis 2017.08.30-31 nuo 9.00val. 216 kab.

Svarstomų projektų sąrašas:

1. Sklypo fabijoniškių g. 97 ir šalia esančios teritorijos detalusis planas (org.: VMS MPD; PV G. Birieta; Užsakovas: UAB „Solvenita“);

2. Šiaurinės gatvės detaliojo plano susisiekimo komunikacijų eismo organizavimo sprendinių korektūra. (org.: VMS administracijos direktorius; PV V.Treinys);

3. Žemės sklypų prie Titnago g.11 ir Titnago g.14 detaliojo plano korektūra, keičiant sklype Titnago g. 12 užstatymo ribą ir zoną.