2018-05-23/24 Teritorijų planavimo komisijos posėdis Nr. 5/18

Derinamų TPK projektų sąrašą žiūrėti čia


Sąraše nurodytų svarstomų projektų vadovus (ir planavimo Iniciatorius) prašome dalyvauti posėdyje. Jei projekto vadovas nedalyvaus 2018-5-23 ir 24 d. posėdyje, projektas nebus derinamas (posėdis vyksta dvi dienas 216 kab. nuo 9.00val.).