2018.08.22/23 Teritorijų planavimo komisijos posėdis 7-8/18

TPK derinamų projektų sąrašas Projektų sąrašas 2018-08-22 ir 23