2018.11.07/08 Teritorijų planavimo komisijos posėdis 11/1/18

TPK posėdis vyks 216 kab.  nuo  9.00val.

Derinami projektai:

  1. Šiaurinės gatvės detaliojo plano susisiekimo komunikacijų eismo organizavimosprendinių koregavimas

2. Apie 30ha teritorijos tarp Ašmenėlės ir Juodupio gatvių detaliojo plano sklypo Nr. 84(Kad. Nr. 0101/0158:2067) statinių statybos zonos ir ribų koregavimas