2019-05-29/30 Teritorijų planavimo komisijos posėdis Nr. 5/19

Informuojame, kad TPK posėdis perkeliamas  į gegužės 29 ir 30 dienas (pateiktas tik vienas taisytinas projektas, daugiau projektų nepateikta derinimui TPK posėdyje 15-16d.). Posėdžių pradžia nuo 9.00val.

TPK posėdis 29 d. vyks 216 kab., 30d. – 215kab.

Svarstomų(derinamų) projektų sąrašas:2019.05.29-30 TPK projektų sąrašas

Primename, kad projektai derinimui priimami 3 egz., prieš tai TPD sprendinius (DWG formate) suderinus su GIS specialiste Asta Mažele (arba ją pavaduojančiu specialistu)

GIS poskyris (VP)

GIS inžinierė

asta.mazele@vplanas.lt

Tel. 211 2197

Kabinetas 525

Projektų sąrašas bys parengtas tik pateikus visus suderintus su GIS’u  TPK (DPk) projektus