Informacija apie 2023-07-05 vykusį Teritorijų planavimo komisijos posėdį

 

Nuotolinis Teritorijų planavimo komisijos posėdis įvyko 2023 m. liepos 5 d. Teams platformoje.

Posėdžio pirmininkas – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos vyriausiasis architektas Mindaugas Pakalnis;

Posėdį vedė Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Teritorijų planavimo ir plėtros projektų skyriaus vyresnioji specialistė Evelina Sabeckaitė-Vasiljeva.

Posėdyje dalyvavo: Teritorijų planavimo komisija sudaryta Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2023 m. gegužės 5 d. įsakymu Nr. 30-1044/23, vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 26 straipsnio 4 dalimi.

Posėdyje dalyvavo: Teritorijų planavimo vadovai, atstovai: G. M., R. D., D. V.

Buvo svarstomi 3 klausimai:

  1. Apie 76 ha teritorijos prie Džiaugsmo g. detaliojo plano susisiekimo komunikacijų išdėstymo principų koregavimas, sklypuose Kuodiškių 32 (kad. Nr. 0101/0157:1207) ir Bagušių g. 22 (kad. Nr. 0101/0157:1028). Nuspręsta: nederinti.
  2. Žemės sklypo prie Nugalėtojų nedidelių veiklos mastų detaliojo plano sprendinių koregavimas sklype Nugalėtojų g. 3 (kadastro Nr. 0101/0013:426), keičiant susisiekimo komunikacijų išdėstymo principus (Pakartotinai). Nuspręsta: derinti.
  3. Teritorijos tarp Bajorų kelio ir Mokslininkų gatvės detaliojo plano sprendinių koregavimas sklypuose Mokslininkų 11B (kad. Nr. 0101/0004:993) ir Bajorų kel. 6 (kad. Nr. 0101/0004:1002), keičiant statybos zoną, statybos ribą ir susisiekimo komunikacijų išdėstymo principus. Nuspręsta: nederinti.

Pridedama:

  1. Teritorijų planavimo komisijos 2023-07-26 protokolas Nr. 48 (A16-1124/23(2.15.2.1E-TPP))
  2. Suderinto detaliojo plano koregavimo brėžinys Nugalėtojų g. 3