Informacija apie 2023-07-26 vykusį Teritorijų planavimo komisijos posėdį

 

Nuotolinis Teritorijų planavimo komisijos posėdis įvyko 2023 m. liepos 26 d. Teams platformoje.

Posėdžio pirmininkas – Teritorijų planavimo ir plėtros projektų skyriaus vedėjas, pavaduojantis vyriausiąjį architektą, Benius Bučelis.

Posėdį vedė Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Teritorijų planavimo ir plėtros projektų skyriaus vyresnioji specialistė Evelina Sabeckaitė-Vasiljeva.

Posėdyje dalyvavo: Teritorijų planavimo komisija sudaryta Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2023 m. gegužės 5 d. įsakymu Nr. 30-1044/23, vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 26 straipsnio 4 dalimi.

Posėdyje dalyvavo: Teritorijų planavimo vadovai, atstovai: G. G., I. D., N. B., J. S., I. V.

Buvo svarstomi 5 klausimai:

  1. Apie 3,8 ha teritorijos prie Žemosios gatvės detaliojo plano susisiekimo komunikacijų išdėstymo principų koregavimas žemės sklype Juozo Gabrio g. 1 (kadastro Nr. 0101/0157:732) (Pakartotinai). Nuspręsta: nederinti.
  2. Apie 18,4 ha teritorijos buvusiame Gulbinų kaime detaliojo plano statybos zonos, ribos, susisiekimo komunikacijų išdėstymo principų, planuojamos teritorijos aprūpinimo inžineriniais tinklais būdo ir servitutų poreikio koregavimas, sklype Sietuvos g. 35A (kad. Nr. 0101/0101:2737) (Pakartotinai). Nuspręsta: nederinti.
  3. Žemės sklypo Liepkalnio g. 78 detaliojo plano susisiekimo komunikacijų išdėstymo principų koregavimas sklype Liepkalnio g. 74A (kadastro Nr. 0101/0073:247) (Pakartotinai). Nuspręsta: derinti.
  4. Sklypo (kad. Nr. 0101/0158:620) Nemėžio kaime detaliojo plano koregavimas, keičiant statybos zoną, statybos ribą, servitutų poreikį ir susisiekimo komunikacijų išdėstymo principus sklype Šveicarų 8 (kad. Nr. 0101/0158:990) (Pakartotinai). Nuspręsta: nederinti.
  5. Sklypo Girių 22, Panerių seniūnijoje, detaliojo plano statinių statybos zonos, statybos ribos ir susisiekimo komunikacijų išdėstymo principų koregavimas sklypuose Vaidagų g. 8 (kad.  Nr. 0101/0162:1454) ir Vaidagų g. 10 (kad. Nr. 0101/0162:1505) (Pakartotinai). Nuspręsta: nederinti.

 

Pridedama:

1.Teritorijų planavimo komisijos 2023-08-04 protokolas Nr. 49 A16-1167/23(2.15.2.1E-TPP)

2.Suderinto detaliojo plano koregavimo brėžinys Liepkalnio g. 74A