Informacija apie 2023-08-23 vykusį Teritorijų planavimo komisijos posėdį

 

Nuotolinis Teritorijų planavimo komisijos posėdis įvyko 2023 m. rugpjūčio 23 d. Teams platformoje.

Posėdžio pirmininkas – Teritorijų planavimo ir plėtros projektų skyriaus vedėjas, laikinai vykdantis vyriausiojo architekto funkcijas, Benius Bučelis.

Posėdį vedė Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Teritorijų planavimo ir plėtros projektų skyriaus vyresnioji specialistė Evelina Sabeckaitė-Vasiljeva.

Posėdyje dalyvavo: Teritorijų planavimo komisija sudaryta Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2023 m. gegužės 5 d. įsakymu Nr. 30-1044/23, vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 26 straipsnio 4 dalimi.

Posėdyje dalyvavo: Teritorijų planavimo vadovai, atstovai: A. G., G. M., R. G., R. D., R. V., I. V., A. K., A. K.

Buvo svarstomi 9 klausimai:

  1. Apie 3,8 ha teritorijos prie Žemosios gatvės detaliojo plano susisiekimo komunikacijų išdėstymo principų koregavimas žemės sklype Juozo Gabrio g. 1 (kadastro Nr. 0101/0157:732). (Pakartotinai). Nuspręsta: derinti.
  2. Apie 76 ha teritorijos prie Džiaugsmo g. detaliojo plano susisiekimo komunikacijų išdėstymo principų koregavimas, sklypuose Bagušių g. 22 (kad. Nr. 0101/0157:1028) ir Bagušių g. 24 (kad. Nr. 0101/0157:1207). (Pakartotinai). Nuspręsta: derinti.
  3. Sklypo (kadastro Nr. 0101/0159:1299) Kuprioniškių kaime detaliojo plano statybos zonos, statybos ribų, susisiekimo komunikacijų išdėstymo, automobilių stovėjimo vietų ir apželdinamos teritorijos dalies koregavimas sklype Servečės g. 8 (kad. Nr. 0101/0159:776). (Pakartotinai). Nuspręsta: nederinti.
  4. Sklypo (kadastro Nr. 4103/0600:12) Tarandėje nedidelių veiklos mastų detaliojo plano statinių statybos zonos, statybos ribos ir servitutų koregavimas žemės sklype Smakausko g. 48 (kad. Nr. 0101/0171:1814). Nuspręsta: derinti.
  5. Teritorijos tarp Bajorų kelio ir Mokslininkų gatvės detaliojo plano sprendinių koregavimas sklypuose Mokslininkų g. 11B (kad. Nr. 0101/0004:993) ir Bajorų kel. 6 (kad. Nr. 0101/0004:1002), keičiant statybos zoną, statybos ribą ir susisiekimo komunikacijų išdėstymo principus. Nuspręsta: derinti.
  6. Teritorijos buvusiame Pupojų kaime detaliojo plano sprendinių koregavimas žemės sklype Taurijos g. 28 (kad. Nr. 0101/0151:781), keičiant statinių statybos zoną, statybos ribą ir apželdinamą teritorijos dalį. Nuspręsta: nederinti.
  7. Sklypo (kad. Nr. 0101/0170:223) prie Ukmergės gatvės detaliojo plano statinių statybos zonos, statybos ribų, servitutų, susisiekimo komunikacijų išdėstymo principų ir aprūpinimo inžineriniais tinklais būdų koregavimas sklypuose Duisburgo g. 1 (kad. Nr. 0101/0170:1133) ir Duisburgo g. 2 (kad. Nr. 0101/0170:1134). Nuspręsta: nederinti.
  8. Sklypo Girių g. 22, Panerių seniūnijoje, detaliojo plano statinių statybos zonos, statybos ribos ir susisiekimo komunikacijų išdėstymo principų koregavimas sklypuose Vaidagų g. 8 (kad. Nr. 0101/0162:1454) ir Vaidagų g. 10 (kad. Nr. 0101/0162:1505). (Pakartotinai). Nuspręsta: derinti.
  9. Sklypo (kadastro Nr. 0101/0167:199) Padekaniškių vs. detaliojo plano servitutų, susisiekimo komunikacijų išdėstymo principų ir automobilių stovėjimo vietų išdėstymo koregavimas žemės sklypuose Pilkalnio g. 5 (kad. Nr. 0101/0167:4191) ir Pilkalnio g. 7 (kad. Nr. 0101/0167:4192). Nuspręsta: nederinti.

 

Pridedama:

1. Teritorijų planavimo komisijos 2023-09-06 protokolas Reg. Nr. A16-1296/23(2.15.2.1E-TPP); Nr.50

2. Suderintų detaliųjų planų koregavimo brėžiniai: J.Gabrio_1_BR Bagušių g. 22 ir 24_BR Smakausko g. 48_BR Mokslininkų g. 11B_Bajorų kel. 6 Vaidagų 8 ir 10_BR