Informacija apie 2023-09-13 vykusį Teritorijų planavimo komisijos posėdį

 

Nuotolinis Teritorijų planavimo komisijos posėdis įvyko 2023 m. rugsėjo 13 d. Teams platformoje.

Posėdžio pirmininkas – Teritorijų planavimo ir plėtros projektų skyriaus vedėjas, laikinai vykdantis vyriausiojo architekto funkcijas, Benius Bučelis.

Posėdį vedė Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Teritorijų planavimo ir plėtros projektų skyriaus vyresnioji specialistė Evelina Sabeckaitė-Vasiljeva.

Posėdyje dalyvavo: Teritorijų planavimo komisija sudaryta Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2023 m. gegužės 5 d. įsakymu Nr. 30-1044/23, vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 26 straipsnio 4 dalimi.

Posėdyje dalyvavo: Teritorijų planavimo vadovai, atstovai: A. B., S. K., R. G., R. M., R. M. P., J. S.

Buvo svarstomi 6 klausimai:

  1. Sklypų (kadastro Nr. 0101/0063:799 ir Nr. 0101/0063:775) Rokantiškių kaime detaliojo plano sprendinių koregavimas sklype Jadvygos Juškytės g. 12 (kad. Nr. 0101/0063:874), keičiant susisiekimo komunikacijų išdėstymo principus. (Pakartotinai). Nuspręsta: derinti.
  2. Sklypų (kad. Nr. 0101/0167:459 ir kad. Nr. 0101/0167:436) Pilaitės seniūnijoje detaliojo plano statinių statybos zonos ir ribų koregavimas žemės sklype Šventapilės g. 34 (kad.
    0101/0167:3804). Nuspręsta: nederinti.
  3. Apie 30 ha teritorijos tarp Ašmenėlės ir Juodupio gatvių detaliojo plano koregavimas sklype Azerų g. 1 (kad. Nr. 0101/0158:2417), keičiant statinių statybos zoną, ribą, susisiekimo komunikacijų išdėstymo principus ir automobilių stovėjimo vietų išdėstymą. Nuspręsta: nederinti.
  4. Apie 18,4 ha teritorijos buvusiame Gulbinų kaime detaliojo plano statybos zonos, ribos, susisiekimo komunikacijų išdėstymo principų, planuojamos teritorijos aprūpinimo inžineriniais tinklais būdo ir servitutų poreikio koregavimas, sklype Sietuvos g. 35A (kad. Nr. 0101/0101:2737). (Pakartotinai). Nuspręsta: derinti.
  5. Sklypo (kad. Nr. 0101/0004:132) J. Kairiūkščio g. detaliojo plano koregavimas, žemės sklype Biochemikų g. 1 (kad. Nr. 0101/0004:1019), keičiant statinių statybos zoną, ribas ir susisiekimo komunikacijų išdėstymo principus. (Pakartotinai). Nuspręsta: nederinti.
  6. Sklypo (kad. Nr. 0101/0158:620) Nemėžio kaime detaliojo plano koregavimas, keičiant statybos zoną, statybos ribą, servitutų poreikį ir susisiekimo komunikacijų išdėstymo principus sklype Šveicarų g. 8 (kad. Nr. 0101/0158:990). (Pakartotinai). Nuspręsta: nederinti.

Pridedama:

  1. Teritorijų planavimo komisijos 2023-09-28 protokolas Reg. Nr. A16-1394/23(2.15.2.1E-TPP); Nr.51
  2. Suderintų detaliųjų planų koregavimo brėžiniai: J. Juškytės g. 12 Sietuvos g. 35A