Informacija apie 2023-10-04 vykusį Teritorijų planavimo komisijos posėdį

 

Nuotolinis Teritorijų planavimo komisijos posėdis įvyko 2023 m. spalio 4 d. Teams platformoje.

Posėdžio pirmininkas – Teritorijų planavimo skyriaus vedėjas, laikinai vykdantis vyriausiojo architekto funkcijas, Benius Bučelis.

Posėdį vedė Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Teritorijų planavimo skyriaus vyresnioji specialistė Evelina Sabeckaitė-Vasiljeva.

Posėdyje dalyvavo: Teritorijų planavimo komisija sudaryta Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2023 m. gegužės 5 d. įsakymu Nr. 30-1044/23, vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 26 straipsnio 4 dalimi.

Posėdyje dalyvavo: Teritorijų planavimo vadovai, atstovai: D.Č., I.D., D.V., R.D., A.K., D.V., A.K., R.D., G.M., R.G., R.Š., I.V., R.P.

Buvo svarstoma 10 klausimų:

 1. Teritorijos tarp Kernavės ir Širvintų gatvių detaliojo plano koregavimas sklypuose Kernavės g. 51 (kad. Nr. 0101/0022:388), Kernavės g. 47 (kad. Nr. 0101/0022:329), Kernavės g. 45 (kad. Nr. 0101/0022:417) ir sklypuose (kad. Nr. 0101/0022:0418, Nr. 0101/0022:0419, Nr. 0101/0022:0420, Nr. 0101/0022:0433, Nr. 0101/0022:0431, Nr. 0101/0022:0440), keičiant statinių statybos zoną, ribą, inžinerinei ir socialinei infrastruktūrai reikalingų teritorijų ir (ar) komunikacinių koridorių ribas, automobilių stovėjimo vietų išdėstymą, susisiekimo komunikacijų išdėstymo principus bei joms funkcionuoti reikalingų servitutų poreikį. Nuspręsta: nederinti.
 2. Teritorijos (kadastro Nr. 0101/0151:336, Nr. 0101/0151:425, Nr. 0101/0151:7, Nr. 0101/0151:6) buvusiame Pupojų kaime detaliojo plano koregavimas sklype Lietaviškių g. 88C (kadastro Nr. 0101/0151:1263), keičiant statinių statybos ribas, statybos zoną ir įvažiavimo vietą. (Pakartotinai). Nuspręsta: nederinti.
 3. Apie 29,6 ha ir 2,3 ha teritorijų šalia Džiaugsmo ir Strielčiukų gatvių detaliojo plano statinių statybos zonos ir statybos ribų koregavimas sklype Bortkevičienės g. 14. Nuspręsta: nederinti.
 4. Sklypo Basiukų vs. (kadastro Nr. 0101/0159:548) detaliojo plano statinių statybos zonos ir statybos ribų koregavimas sklype Liepkalnio g. 200F (kadastro Nr. 0101/0159:1630). Nuspręsta: nederinti.
 5. Sklypo (kadastro Nr. 0101/0167:199) Padekaniškių vs. detaliojo plano servitutų, susisiekimo komunikacijų išdėstymo principų ir automobilių stovėjimo vietų išdėstymo koregavimas žemės sklypuose Pilkalnio g. 5 (kad. Nr. 0101/0167:4191) ir Pilkalnio g. 7 (kad. Nr. 0101/0167:4192). (Pakartotinai). Nuspręsta: derinti.
 6. Teritorijos buvusiame Pupojų kaime detaliojo plano sprendinių koregavimas žemės sklype Taurijos g. 28 (kad. Nr. 0101/0151:781), keičiant statinių statybos zoną, statybos ribą ir apželdinamą teritorijos dalį. (Pakartotinai). Nuspręsta: derinti.
 7. Sklypo (kadastro Nr. 0101/0159:1299) Kuprioniškių kaime detaliojo plano statybos zonos, statybos ribų, susisiekimo komunikacijų išdėstymo, automobilių stovėjimo vietų ir apželdinamos teritorijos dalies koregavimas sklype Servečės g. 8 (kad. Nr. 0101/0159:776). (Pakartotinai). Nuspręsta: derinti.
 8. Apie 30 ha teritorijos tarp Ašmenėlės ir Juodupio gatvių detaliojo plano koregavimas sklype Azerų g. 1 (kad. Nr. 0101/0158:2417), keičiant statinių statybos zoną, ribą, susisiekimo komunikacijų išdėstymo principus ir automobilių stovėjimo vietų išdėstymą. (Pakartotinai). Nuspręsta: derinti.
 9. Sklypų (kadastro Nr. 0101/0158:680, Nr. 0101/0158:1664, Nr. 0101/0158:1665) Nemėžio kaime detaliojo plano statinių statybos zonos, ribų, susisiekimo komunikacijų išdėstymo principų ir servitutų poreikio koregavimas sklype Baskų g. 80 (kadastro Nr. 0101/0158:2128). Nuspręsta: nederinti.
 10. Sklypų Pušyno kelyje 14A ir Sodininkų bendrijos „Mokslas“ sklypo Nr. 86 detaliojo plano koregavimas sklypuose Kalvarijų Sodų 8 – oji g. 23 (kad. Nr. 0101/0010:435) ir Kalvarijų Sodų 8 – oji g. 23A (kad. Nr. 0101:0010:446), keičiant statinių statybos zoną, ribą ir susisiekimo komunikacijų išdėstymo principus. Nuspręsta: nederinti.

Pridedama:

 1. Teritorijų planavimo komisijos 2023-10-12 protokolas Reg. Nr. A16-1469/23(2.15.2.1E-TPS); Nr.52
 2. Suderintų detaliųjų planų koregavimo brėžiniai: Taurijos g. 28_BR Azerų g. 1_BR Pilkalnio_5_7_BR Servečės g. 8_BR