Informacija apie 2023-10-25 vykusį Teritorijų planavimo komisijos posėdį

 

Nuotolinis Teritorijų planavimo komisijos posėdis įvyko 2023 m. spalio 25 d. Teams platformoje.

Posėdžio pirmininkas – Teritorijų planavimo skyriaus vedėjas, laikinai vykdantis vyriausiojo architekto funkcijas, Benius Bučelis.

Posėdį vedė Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Teritorijų planavimo skyriaus vyresnioji specialistė Evelina Sabeckaitė-Vasiljeva.

Posėdyje dalyvavo: Teritorijų planavimo komisija sudaryta Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2023 m. gegužės 5 d. įsakymu Nr. 30-1044/23, vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 26 straipsnio 4 dalimi.

Posėdyje dalyvavo: Teritorijų planavimo vadovai, atstovai: G.M., R.G., K.P., S.K., D.V., R.Š.

Buvo svarstomi 6 klausimai:

  1. Sklypo (kadastro Nr. 0101/0160:6680) buvusiame Vaidotų kaime detaliojo plano sprendinių koregavimas sklype Jaunystės g. 115 keičiant statinių statybos zoną, ribą ir automobilių stovėjimo vietų išdėstymą. Nuspręsta: nederinti.
  2. Apie 2,4 ha teritorijos prie Liškiavos gatvės detaliojo plano susisiekimo komunikacijų išdėstymo principų koregavimas sklype Šiaurės Sodų 6-oji g. 2J (kadastro Nr. 0101/0048:1513). Nuspręsta: nederinti.
  3. Sklypo (kadastro Nr. 0101/0161:218) buvusiame Daniliškių kaime ir greta esančios teritorijos detaliojo plano statinių statybos zonos ir ribos koregavimas sklype Guobų g. 6A (kad. Nr. 0101/0161:207). Nuspręsta: nederinti.
  4. Sklypų (kad. Nr. 0101/0167:459 ir kad. Nr. 0101/0167:436) Pilaitės seniūnijoje detaliojo plano statinių statybos zonos ir ribos koregavimas žemės sklype Šventapilės g. 34 (kad. Nr. 0101/0167:3804). (Pakartotinai). Nuspręsta: derinti.
  5. Sklypo Basiukų vs. (kadastro Nr. 0101/0159:548) detaliojo plano statinių statybos zonos ir statybos ribos koregavimas sklype Liepkalnio g. 200F (kadastro Nr. 0101/0159:1630). (Pakartotinai). Nuspręsta: derinti.
  6. Sklypų (kadastro Nr. 0101/0158:680, Nr. 0101/0158:1664, Nr. 0101/0158:1665) Nemėžio kaime detaliojo plano statinių statybos zonos, ribos, susisiekimo komunikacijų išdėstymo principų ir servitutų poreikio koregavimas sklype Baskų g. 80 (kadastro Nr. 0101/0158:2128). (Pakartotinai). Nuspręsta: nederinti.

Pridedama:

  1. Teritorijų planavimo komisijos 2023-10-30 protokolas Reg. Nr. A16-1549/23(2.15.2.1E-TPS) Nr.53
  2. Suderintų detaliųjų planų koregavimo brėžiniai: Liepkalnio g. 200F_BR Šventapilės g. 34_BR