Nauja informacija dėl Teritorijų planavimo komisijos posėdžių

 

Prašymus ir projektus teikite ir toliau internetu el.paštu savivaldybe@vilnius.lt

Prieš pateikiant projektus derinimui, prašome suderinti DPk sprendinius su GIS.

Informacija Detaliųjų planų (DP)koregavimo Iniciatoriams ir Rengėjams:

Rengiant techninius projektus ir paaiškėjus aplinkybėms, kad nekeičiant galiojančio detaliojo plano (DP) pagrindinių reglamentų, yra poreikis koreguoti statinių statybos zoną (zonos ribas), įvažiavimo vietą ir/ar inžinerinės infrastruktūros sprendinius, vadovaujantis Teritorijų planavimo įstatymo 28 str. 8p., planavimo Iniciatorius ir/ar Rengėjas gali teikti galiojančio detaliojo plano   sprendinių koregavimą  Teritorijų planavimo komisijai derinti (pritarti).   Savivaldybės administracijos direktorius (arba jo įgaliota pavaduotoja*VMSA) tvirtina teritorijų planavimo koregavimo dokumentą,  jei tokiam koregavimui pritarė Teritorijų planavimo komisija (DP koreguojamas Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėse Taisyklių 318.3 papunktyje numatytais atvejais).

Rengėjas (atestuota įmonė ar PV) parengęs detaliojo plano koregavimą, skanuotą dokumentų bylą teikia derinti Teritorijų planavimo komisijai (Vyriausiajam miesto architektui M. Pakalniui) Savivaldybės el. paštu: savivaldybe@vilnius.lt

Prieš teikiant DP koregavimo bylą TPK derinimui, brėžinius DWG formatu prašom pateikti :

GIS poskyris (VP), GIS inžinierė, asta.mazele@vplanas.lt

Projektą sudaro: aiškinamasis raštas, pagrindiniai  koreguojamo dokumento duomenys ir patvirtinto detaliojo plano pagrindinio brėžinio (ir kito brėžinio, jei koreguojami sprendiniai nurodyti ne pagrindiniame brėžinyje) kopija su pažymėta koreguojama teritorija, 3 brėžiniai  (I-as – statinio projekto sklypo sutvarkymo dalis (sklypo planas), M 1:500 arba M 1:1000, II-as – brėžinys su pažymėtais koreguojamais detaliojo plano sprendiniais, M 1:500 arba M 1:1000 , III-as – sklypo sutvarkymo planas su koreguojamais detaliojo plano sprendiniais, M 1:500 arba M 1:1000), projektiniai sprendimai. Detaliojo plano koregavimo sprendiniams raštu turi pritarti visi žemės sklypo valdytojai ir naudotojai.