Planuojamas Teritorijų planavimo komisijos posėdis

Teritorijų planavimo projektų (koregavimų) rengimo  Rengėjus prašome iki  2018-06-15 10.00 val. teikti projektus derinimui TPK posėdyje, kuris numatomas 2018-06-20/21 (vieną bylą su prašymu pateikti į priimamojo 7,8 arba 9 langelį, dvi bylas pateikti į 410 kab. vyr. spec.  Z. Kašubienei tiesiogiai. Pagrindinio brėžinio duomenys turi būti įkelti į GIS. Jei derinamų projektų bus mažiau nei 3, komisijos posėdis bus nukeltas į 2018-06-27/28).

2018-06-18 yra gautas tik vienas prašymas derinti detaliojo plano sprendinių koregavimą. Rengėjai prašomi teikti projektus derinti TPK iki 2018-06-22 10.00val., aukščiau nurodytomis sąlygomis. Planuojama, kad TPK posėdis vyks 2018-06-27/28.