Informacija dėl Detaliųjų planų koregavimo, projektus teikiant Teritorijų planavimo komisijai derinti techninio projekto rengimo metu

 

Dėl LRV paskelbto karantino Teritorijų planavimo komisijos (TPK) posėdžiai laikinai vyks nuotoliniu būdu.

Informacija Detaliųjų planų (DP)koregavimo Iniciatoriams ir Rengėjams:

Rengiant techninius projektus ir paaiškėjus aplinkybėms, kad nekeičiant galiojančio detaliojo plano (DP) pagrindinių reglamentų, yra poreikis koreguoti statinių statybos zoną (zonos ribas), įvažiavimo vietą ir/ar inžinerinės infrastruktūros sprendinius, vadovaujantis Teritorijų planavimo įstatymo 28 str. 8p., planavimo Iniciatorius ir/ar Rengėjas gali teikti galiojančio detaliojo plano   sprendinių koregavimą  Teritorijų planavimo komisijai derinti (pritarti).   Savivaldybės administracijos direktorius (arba jo įgaliota pavaduotoja*VMSA) tvirtina teritorijų planavimo koregavimo dokumentą,  jei tokiam koregavimui pritarė Teritorijų planavimo komisija (DP koreguojamas Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėse Taisyklių 318.3 papunktyje numatytais atvejais).

Rengėjas (atestuota įmonė ar PV) parengęs detaliojo plano koregavimą, skanuotą dokumentų bylą teikia derinti Teritorijų planavimo komisijai (Vyriausiajam miesto architektui M. Pakalniui) Savivaldybės el. paštu: savivaldybe@vilnius.lt

Prieš teikiant DP koregavimo bylą TPK derinimui, brėžinius DWG formatu prašom pateikti :

GIS poskyris (VP), GIS inžinierė, asta.mazele@vplanas.lt

Projektą sudaro: aiškinamasis raštas, pagrindiniai  koreguojamo dokumento duomenys ir patvirtinto DP brėžinys su pažymėta teritorija , kurioje atliekamas DP koregavimas, 3 brėžiniai  (I-as – techiniame projekte parengtas sklypo sutvarkymo planas m 1:500 arba m 1:1000, II-as – esamos situacijos planas su koreguojamais sprendiniais m 1:500 arba m 1:1000 , III-as p.b. – sklypo sutvarkymo planas su koreguojamais DP sprendiniais m 1:500 arba m 1:1000), projektiniai sprendimai. Detaliojo plano koregavimo sprendiniams raštu turi pritarti Iniciatorius.

Projekto derinimo/pritarimo ar nepritarimo terminas 15-20 d.d.