2019-10-23/24 Teritorijų planavimo komisijos posėdis Nr. 10/19

Teritorijų planavimo posėdis vyks 2019-10-23, 216kab. nuo 9.00 val. iki 11.00 val., 2019-10-24, 216kab. nuo 9.00 val. iki 10.00 val.

Teritorijų planavimo komisijos posėdis nukeliamas  kadangi dėl objektyvių priežasčių spalio 16 ir 17 dienomis nebus TPK komisijos pirmininko ir jo pavaduotojos.

Primename, kad projektai derinimui TPK posėdyje priimami 3 egz., prieš tai TPD sprendinius (DWG formate) suderinus su GIS specialiste Asta Mažele (arba ją pavaduojančiu specialistu  GIS poskyris (VP)  GIS inžinierė asta.mazele@vplanas.lt  Tel. 211 2197  Kabinetas 525

Derinamų projektų sąrašas: 10.23-24TPKproj.sąrašas