Rengiamas Žemės sklypo prie Nugalėtojų g. nedidelių veiklos mastų detaliojo plano sprendinių koregavimas sklype Nr. 10 Pasakų g. 3 inicijavimo pagrindu.

DĖL ŽEMĖS SKLYPO PRIE NUGALĖTOJŲ G. NEDIDELIŲ VEIKLOS MASTŲ DETALIOJO PLANO SPRENDINIŲ KOREGAVIMO SKLYPE NR. 10 PASAKŲ G. 3

 

Informuojame apie rengiamą Žemės sklypo prie Nugalėtojų g. nedidelių veiklos mastų detaliojo plano sprendinių koregavimą sklype Nr. 10 Pasakų g. 3 inicijavimo pagrindu.

 

Planuojama teritorija, plotas: 0,2160 ha ploto žemės sklypas Pasakų g. 3 (k/Nr. 0101/0013:74), esantis Antakalnio seniūnijoje, Vilniuje.

Planavimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos 2021 m. sausio 26 d. įsakymas Nr. A30-250/21 „Dėl leidimo koreguoti žemės sklypo prie Nugalėtojų g. nedidelių veiklos mastų detaliojo plano sprendinius sklype Nr. 10 Pasakų g. 3 inicijavimo pagrindu“, planavimo darbų programa, 2021 m. kovo 8 d. Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. A615-22/21.

Planavimo tikslai ir uždaviniai: koreguoti žemės sklypo prie Nugalėtojų g. nedidelių veiklos mastų detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus miesto valdybos 2001 m. gegužės 17 d. sprendimu Nr. 892V „Dėl žemės sklypo prie Nugalėtojų g. nedidelių veiklos mastų detaliojo plano tvirtinimo“, sprendinius sklype Nr. 10 Pasakų g. 3 inicijavimo pagrindu: padalyti sklypą į du sklypus, pakeisti žemės naudojimo būdą iš visuomeninės paskirties teritorijos į vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pasatų teritorijos, nustatyti žemės naudojimo reglamentus. Vadovaujantis Vilniaus miesto Bendrojo plano sprendiniais minėtas sklypas yra zonoje „mažo užstatymo intensyvumo gyvenamosios teritorijos“.

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracija, Konstitucijos pr. 3, 09601 Vilnius, į/k 181626536, www.vilnius.lt, kontaktinis tel. (85) 211 2677, el. p. gintaras.kuodis@vilnius.lt

Planavimo iniciatorius: UAB „Inres“, į. k. 305683058, Žirgo g. 2-47, Vilnius, tel. 8 611 54409.

Projekto rengėjas: UAB „Senojo miesto architektai“, į/k. 125921419, buveinės adresas Maironio g. 11, Vilnius, tel.: (85) 261 11 15. Informaciją teikia projekto vadovė Diana Sabaliauskienė, el. p.: diana@smartas.lt, Violeta Miciūtė, el. p.: violeta@smartas.lt.

Teritorijų planavimo dokumento viešinimo procedūrų tvarka: supaprastinta.

Karantino metu apribojus visuomenės patekimą į savivaldybės ir seniūnijų patalpas, su parengtu detaliojo plano sprendinių koregavimo projektu galima susipažinti (vieša ekspozicija) nuo 2021 m. gegužės 17 d. iki 2021 m. gegužės 28 d. imtinai LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt; TPD Nr. K-VT-13-21-132), Vilniaus miesto savivaldybės tinklalapyje (www.vilnius.lt) ir projekto rengėjo biure, iš anksto susitarus nurodytais projekto rengėjų kontaktais. Informacija teikiama tel. (85) 261 11 15, el. p. violeta@smartas.lt, diana@smartas.lt.

 

Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento sprendinių galima teikti planavimo organizatoriui raštu ar Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-13-21-132) per visą detaliojo plano sprendinių koregavimo laikotarpį iki susipažinimo su teritorijų planavimo dokumento projektu laikotarpio pabaigos.

Pagrindinis+brėžinys