Pradedamas rengti Teritorijos prie Geležinio Vilko, Lvovo, Žalgirio, Ukmergės, paribio ir Saltoniškių gatvių detaliojo plano dalies keitimas

Informuojame, kad pradedamas rengti Teritorijos prie Geležinio Vilko, Lvovo, Žalgirio, Ukmergės, paribio ir Saltoniškių gatvių detaliojo plano dalies keitimas

 

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius.

Planavimo iniciatorius: UAB „Gritas LT“, atstovaujama direktoriaus Marijaus Kastecko, buveinės adresas M. Valančiaus g. 7, LT-03158 Vilnius, tel. 861548425

Detaliojo plano koregavimo rengėjas: UAB „Idea Urbana“, į. k. 126206962, buveinės adresas: Sporto g. 10, Vilnius, tel. Nr. (8-5) 211 3331, el. paštas: [email protected], internetinė svetainė www.ideaurbana.lt Projekto vadovė – Asta Kariniauskienė, kvalifikacijos atestatas – Nr. A2006.

 

Planavimo tikslas ir uždaviniai: vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu (registro Nr. 1881) keisti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2010 m. kovo 17 d. sprendimu Nr. 1-1427 ,,Dėl teritorijos prie Geležinio Vilko, Lvovo, Žalgirio, Ukmergės, Paribio ir Saltoniškių gatvių detaliojo plano tvirtinimo“ (registro Nr. T00061283) patvirtinto teritorijos prie Geležinio Vilko, Lvovo, Žalgirio, Ukmergės, Paribio ir Saltoniškių gatvių detaliojo plano dalies sprendinius apie 0,8 (aštuonių dešimtųjų) ha teritorijoje planavimo proceso inicijavimo sutarties pagrindu: koreguoti žemės sklypo Nr. 2 (Ukmergės g. 149, kadastro Nr. 0101/0020:17) ribas, plotą ir reglamentus, suformuoti susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos žemės sklypą Savivaldybės reikmėms įgyvendinti.  Detaliojo plano rengimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2019-11-15 įsakymas Nr. A30-2969/19 „Dėl leidimo keisti teritorijos prie Geležinio vilko, Lvovo, Žalgirio, Ukmergės, Paribio ir Saltoniškių gatvių detaliojo plano dalies sprendinius inicijavimo pagrindu“. Detaliojo plano koncepcija nerengiama. SPAV neatliekamas.Detalusis planas rengiamas Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.ltTeritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT-13-20-88.

Visuomenės informavimo tvarka: bendra.

 

Su planavimo darbų programa galima susipažinti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos internetiniame tinklalapyje (www.vilnius.lt) bei Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt

Teritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT-13-30-88.

 

Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento planavimo organizatoriui teikiami raštu ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų  planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laiką iki viešo susipažinimo pabaigos.

 

Informacija apie galimybes susipažinti su parengto detaliojo plano sprendiniais, viešo svarstymo laiką ir vietą bus teikiama papildomai.

Programa

 

 

PV Asta Kariniauskienė