20109-05-31 patvirtintas sklypo Medeinos gatvėje detaliojo plano sprendinių koregavimas sklype Žemynos g. 2C, kadastro  Nr. 0101/0015:305

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL SKLYPO MEDEINOS GATVĖJE DETALIOJO PLANO SKLYPO NR. 2 (KADASTRO NR. 0101/0015:305) UŽSTATYMO ZONOS, RIBŲ, SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJŲ IR AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO VIETŲ IŠDĖSTYMO KOREGAVIMO TVIRTINIMO

2019 m. gegužės   31 d.   Nr. A30-1141/19

Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių 318.3 papunkčiu ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. gegužės 8 d. įsakymo Nr. 40-141/19 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.8 papunkčiu,

t v i r t i n u  sklypo Medeinos gatvėje detaliojo plano (registro Nr. T00056583), patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2007 m. gegužės 23 d. sprendimu  Nr. 1-29 „Dėl sklypo Medeinos gatvėje detaliojo plano tvirtinimo“, sklypo Nr. 2 (Žemynos g. 2C, kadastro  Nr. 0101/0015:305) statybos zonos, ribų, susisiekimo komunikacijų (įvažiuojamojo ir išvažiuojamojo kelio) ir automobilių stovėjimo vietų išdėstymo koregavimą pagal sklypo sutvarkymo planą (brėžinys pridedamas), kuriam pritarė Teritorijų planavimo komisija.

pagrindinis+brėžinys

 

Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut