2015-12-03 registruotas AD įsakymas DĖL SKLYPO SODININKŲ BENDRIJOJE ,,VIKTORIJA“ DETALIOJO PLANO SPRENDINIŲ SKLYPE NR. 2 BAJORŲ SODŲ 32-OJOJE G. 5 KOREGAVIMO TVIRTINIMO“

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS

DĖL SKLYPO SODININKŲ BENDRIJOJE ,,VIKTORIJA“ DETALIOJO PLANO SPRENDINIŲ SKLYPE NR. 2 BAJORŲ SODŲ 32-OJOJE G. 5 KOREGAVIMO TVIRTINIMO

2015 m. gruodžio 3 d. Nr. 30-3804

Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 patvirtintų Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių 318.3 punktu,

t v i r t i n u sklypo sodininkų bendrijoje ,,Viktorija“ detaliojo plano (reg. Nr. 2457), patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2009 m. rugsėjo 9 d. sprendimu Nr. 1-1188 „Dėl sklypo sodininkų bendrijoje ,,Viktorija“ detaliojo plano tvirtinimo“, sprendinių sklype Nr. 2 Bajorų Sodų 32-ojoje g. 5 (kadastro Nr. 0101/0008:1234) koregavimą, keičiant detaliuoju planu nustatytą statybos zoną ir ribą pagal sklypo planą (pridedama), kuriam pritarė Teritorijų planavimo komisija.

Administracijos direktorė

Alma Vaitkunskienė