2016-06-20 įvyko parengto Apie 1,5 ha teritorijos prie Šiaurės gatvės, detaliojo plano sprendinių aptarimas

P R O T O K O L A S

Vilnius, 2016 06 20

APIE 1,5 HA TERITORIJOS PRIE ŠIAURĖS GATVĖS DETALIOJO PLANO APTARIMO IR

PRISTATYMO VISUOMENEI VIEŠAS SUSIRINKIMAS

Pirmininkaujanti – Jolita Bernatavičienė

Sekretorė – Sigita Dagelienė

Dalyvauja – registravosi 1 dalyvis (sąrašas pridedamas)

D i e n o t v a r k ė :

Parengto Apie 1,5 ha teritorijos prie Šiaurės gatvės, detaliojo plano sprendinių aptarimas.

S v a r s t y t a :

Savivaldybės įmonės “Vilniaus planas” parengto detaliojo plano sprendiniai bei atsakyta į klausimus.

K a l b ė j o :

Liucija Nonievič. Atvyko įsitikinti, kurioje vietoje vykdomas planavimas, norėjo išsiaiškinti nuosavybės atstatymo procedūrinius klausimus, domėjosi privažiavimo iš Šiaurės gatvės parametrais, norėjo sužinoti, kokius inžinerinius tinklus numatyta kloti šioje gatvėje.

S.Dagelienė. Pristatė planavimo tikslus, aptarė parengtus sprendinius ir detaliojo plano užduoties pakeitimus iš gyvenamųjų į komercines teritorijas bei jų atsiradimo priežastis, atsakė į klausimus.

Parodė brėžinyje, kurioje vietoje yra dalyvei priklausantis sklypas, patikino, kad esama privažiavimo prie jos nuosavybės schema nesikeičia.

Paklausėjai tiko pakomentuoti sprendiniai, tačiau jai buvo priminta, kad esamas privažiavimas yra už šio detaliojo plano galiojimo ribų, todėl projektuotojų nubraižyti sprendiniai traktuotini tik kaip rekomendaciniai.

N u t a r t a :

Susirinkimo dalyviai pristatymo apimčiai ir atsakymų turiniui pastabų neturėjo. Nutarta, kad detalusis planas yra teiktinas tvirtinti.

Pirmininkė Jolita Bernatavičienė

Sekretorė

SĮ “Vilniaus planas” Projektų vadovė Sigita Dagelienė

Susirinkime dalyvavo ir užsiregistravo 4 detaliuoju planavimu suinteresuoti asmenys