2016 m. birželio 8 d. AD pavaduotojo įsakymu Nr. A30-1659 pataisytas 2016-03-14 įsakymo NR. A30-727 tekstas

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

ĮSAKYMAS

DĖL ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO 2016-03-14 ĮSAKYMO NR. A30-727 „DĖL LEIDIMO RENGTI TERITORIJOS PRIE ALGIRDO G. 75 NEDIDELIŲ VEIKLOS MASTŲ DETALIOJO PLANO KOREGAVIMĄ INICIJAVIMO PAGRINDU“ PAKEITIMO

2016 m. birželio 8 d. Nr. A30-1659

Vilnius

P a k e i č i u Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2016 m. kovo 14 d. įsakymą Nr. A30-727 „Dėl leidimo rengti teritorijos prie Algirdo g. 75 nedidelių veiklos mastų detaliojo plano koregavimą inicijavimo pagrindu“ ir įrašau 1 punkte ir 2 punktu patvirtintos planavimo darbų programos 1 ir 6 punktuose vietoj žodžių ir skaičių „(kadastro Nr. 0101/0056:169)“ žodžius ir skaičius „(kadastro Nr. 0101/0056:189)“.

Administracijos direktoriaus pavaduotoja

Vylūnė Urbonienė