2017-03-21 patvirtintas sklypo Zujūnų g. 3(kadastro Nr. 0101/0167:1867) statinių statybos zonos irbų koregavimas

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

ĮSAKYMAS

DĖL TERITORIJOS TARP ČEKONIŠKIŲ, GELEŽIŲ IR VARNĖS GATVIŲ DETALIOJO PLANO SKLYPO 2-3 (ZUJŪNŲ G. 3, KADASTRO NR. 0101/0167:1867), PERTVARKYTO ŽEMĖS SKLYPO ZUJŪNŲ G. 3 PLANU, PRILYGINAMU DETALIOJO TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTUI, STATINIŲ STATYBOS ZONOS IR RIBŲ KOREGAVIMO TVIRTINIMO

2017 m. kovo 21 d. Nr. A30-852

Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 patvirtintų Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių 318.3 punktu ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. birželio 2 d. įsakymo Nr. 40-160 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Vylūnės Urbonienės įgaliojimų“ 1.17 punktu,

t v i r t i n u teritorijos tarp Čekoniškių, Geležių ir Varnės gatvių detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2011 m. spalio 12 d. sprendimu Nr. 1-259 „Dėl teritorijos tarp Čekoniškių, Geležių ir Varnės gatvių detaliojo plano tvirtinimo“, sklypo Nr. 2-3 (Zujūnų g. 3, kadastro Nr. 0101/0167:1867), pertvarkyto Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. balandžio 17 d. įsakymu Nr. 30-829 „Dėl žemės sklypo Zujūnų g. 3 plano, prilyginamo detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, tvirtinimo“ statinių statybos zonos ir ribų koregavimą pagal sklypo sutvarkymo planą (brėžinys pridedamas), kuriam pritarė Teritorijų planavimo komisija.

Administracijos direktoriaus pavaduotoja

Vylūnė Urbonienė