2017-03-22 patvirtintas Apie 60,9 ha teritorijos prie rytinės miesto dalies detalusis planas

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

ĮSAKYMAS

DĖL APIE 60,9 HA TERITORIJOS PRIE RYTINĖS MIESTO RIBOS

DETALIOJO PLANO TVIRTINIMO

2017 m. kovo 22 d. Nr. A30-866

Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 patvirtintomis Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis, Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2009 m. birželio 17 d. sprendimu Nr. 1-1081 „Dėl pavedimo Administracijos direktoriui tvirtinti kai kuriuos detaliuosius planus“, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. birželio 2 d. įsakymo Nr. 40-160 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Vylūnės Urbonienės įgaliojimų“ 1.17 punktu ir atsižvelgdama į 2017 m. kovo 2 d. Teritorijų planavimo dokumentų patikrinimo aktą Nr. TP1-30,

t v i r t i n u apie 60,9 (šešiasdešimties ir devynių dešimtųjų) ha teritorijos prie rytinės miesto ribos, Naujosios Vilnios seniūnijoje, detalųjį planą ir jo sprendinius (pagal pridedamus pagrindinius brėžinius M 1:000, 3 lapai).

Administracijos direktoriaus pavaduotoja

Vylūnė Urbonienė