2017-03-29 patvirtintas sklypo Žalvarnių g.23 detaliojo plano koregavimas

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

ĮSAKYMAS

DĖL SKLYPO ŽALVARNIŲ G. 23 DETALIOJO PLANO KOREGAVIMO TVIRTINIMO

2017 m. kovo 29 d. Nr. A30-940

Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 patvirtintų Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių 318.3 punktu ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. birželio 2 d. įsakymo Nr. 40-160 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Vylūnės Urbonienės įgaliojimų“ 1.17 punktu,

t v i r t i n u sklypo Žalvarnių g. 23, Grigiškių seniūnijoje, detaliojo plano (reg. Nr. 2571), patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2006 m. gegužės 12 d. sprendimu Nr. 1-1547 „Dėl sklypo buvusiame Salų kaime, Grigiškėse, detaliojo plano tvirtinimo“, koregavimą keičiant sklype Žalvarnių g. 23 (kadastro Nr. 7937/0004:1212) detaliuoju planu nustatytą statybos zoną ir ribas pagal sklypo sutvarkymo planą (pridedama), kuriam pritarė Teritorijų planavimo komisija.

Administracijos direktoriaus pavaduotoja

Vylūnė Urbonienė