2017-03-30 patvirtintas sklypo Parko g. 60 ir gretimų sklypų detaliojo plano (reg. Nr. 754), patvirtinto 2001 m. sausio 25 d. sprendimu Nr. 147V, sprendinių koregavimas

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

ĮSAKYMAS

DĖL SKLYPO PARKO G. 60 IR GRETIMŲ SKLYPŲ NEDIDELIŲ VEIKLOS MASTŲ DETALIOJO PLANO SPRENDINIŲ KOREGAVIMO (SKLYPO NR. 4 STATINIŲ STATYBOS ZONOS IR RIBOS PAKEITIMO) TVIRTINIMO

2017 m. kovo 30 d. Nr. A30-947

Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 patvirtintų Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių 318.3 punktu ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. birželio 2 d. įsakymo Nr. 40-160 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Vylūnės Urbonienės įgaliojimų“ 1.17 punktu,

t v i r t i n u sklypo Parko g. 60 ir gretimų sklypų nedidelių veiklos mastų detaliojo plano (reg. Nr. 754), patvirtinto Vilniaus miesto valdybos 2001 m. sausio 25 d. sprendimu Nr. 147V, sprendinių koregavimą, pakeičiant detaliuoju planu nustatytą sklypo Nr. 4 (kadastro Nr. 0101/0064:72) Parko gatvėje, Naujosios Vilnios seniūnijoje, statinių statybos zoną ir ribą pagal sklypo sutvarkymo planą (brėžinys pridedamas), kuriam pritarė Teritorijų planavimo komisija.

Administracijos direktoriaus pavaduotoja

Vylūnė Urbonienė