2017-05-04 patvirtintas sklypo (kadastro Nr. 0101/0101:26), Mažuosiuose Gulbinuose, detaliojo plano sklypo Nr. 57 koregavimas

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

ĮSAKYMAS

DĖL SKLYPO (KADASTRO NR. 0101/0101:26) MAŽŲJŲ GULBINŲ KAIME DETALIOJO PLANO SKLYPO NR. 57 (PIJŲ G. 59) STATYBOS ZONOS IR RIBŲ KOREGAVIMO TVIRTINIMO

2017 m. gegužės 4 d. Nr. A30-1266

Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 patvirtintų Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių 318.3 punktu ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. birželio 2 d. įsakymo Nr. 40-160 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Vylūnės Urbonienės įgaliojimų“ 1.17 punktu,

t v i r t i n u sklypo (kadastro Nr. 0101/0101:26) Mažųjų Gulbinų kaime detaliuoju planu, patvirtintu Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2004 m. spalio 13 d. sprendimu Nr. 1-534 „Dėl Vilniaus miesto bendrojo plano sprendinių keitimo ir sklypo (kadastro Nr. 0101/0101:26) Mažųjų Gulbinų kaime detaliojo plano tvirtinimo“, (reg. Nr. 1527) nustatytų sklypo Nr. 57 (Pijų g. 59) statybos zonos ir ribų koregavimą pagal sklypo sutvarkymo planą (brėžinys pridedamas), kuriam pritarė Teritorijų planavimo komisija.

Administracijos direktoriaus pavaduotoja

Vylūnė Urbonienė