2017-05-04 patvirtintas sklypo (kadastro Nr.0101/0171:1852) ,Tarandėje, detaliojo plano sprendinių koregavimas

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

ĮSAKYMAS

DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KADASTRO NR. 0101/0171:1852) TARANDĖS KAIME DETALIOJO PLANO SPRENDINIŲ KOREGAVIMO TVIRTINIMO

2017 m. gegužės 4 d. Nr. A30-1260

Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 patvirtintomis Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. birželio 2 d. įsakymo Nr. 40-160 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Vylūnės Urbonienės įgaliojimų“ 1.17 punktu ir atsižvelgdama į 2017 m. balandžio 13 d. Teritorijų planavimo dokumento patikrinimo aktą Nr. REG28436:

1. T v i r t i n u Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2013 m. rugpjūčio 21 d. įsakymu Nr. 30-1856 „Dėl žemės sklypo (kadastro Nr. 0101/0171:1852) Tarandės kaime detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano (reg. Nr. 3565) sklypo Gailašių g. 22 (kadastro Nr. 0101/0171:549) sprendinių koregavimą (Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS) teritorijų planavimo dokumentas (TPD) Nr. K-VT-13-16-521). Pagrindinis brėžinys M1:500 pridedamas.

2. N u s t a t a u, kad planavimo organizatorius patvirtintą detaliojo plano koregavimą nustatyta tvarka per 5 darbo dienas turi teikti įregistruoti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registe.

Administracijos direktoriaus pavaduotoja

Vylūnė Urbonienė