2017-05-04 patvirtintas Žirmūnų ir Kareivių gatvių sankirtoje detaliojo plano sklypo Nr.13 (Kareivių g. 14, kadastro Nr. 0101/0018:44) sprendinių koregavimas .

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

ĮSAKYMAS

DĖL TERITORIJOS ŽIRMŪNŲ IR KAREIVIŲ GATVIŲ SANKIRTOJE DETALIUOJU PLANU NUSTATYTŲ SKLYPO NR. 13 STATYBOS ZONOS, STATYBOS RIBŲ IR SERVITUTŲ KOREGAVIMO TVIRTINIMO

2017 m. gegužės 4 d. Nr. A30-1261

Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 patvirtintų Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių 318.3 punktu ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. birželio 2 įsakymo Nr. 40-160 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Vylūnės Urbonienės įgaliojimų“ 1.17 punktu,

t v i r t i n u teritorijos Žirmūnų ir Kareivių gatvių sankirtoje detaliuoju planu, patvirtintu Vilniaus miesto savivaldybės valdybos 2001 m. birželio 7 d. sprendimu Nr. 1181V „Dėl teritorijos Žirmūnų ir Kareivių gatvių sankirtoje detaliojo plano tvirtinimo“ ir papildytu Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2004 m. lapkričio 8 d. įsakymu Nr.30-1763 „Dėl teritorijos Žirmūnų ir Kareivių gatvių sankirtoje detaliojo plano papildymo“, nustatytų sklypo Nr. 13 (Kareivių g. 14, kadastro Nr. 0101/0018:44) statybos zonos, statybos ribų ir servitutų koregavimą pagal statinio projekto sklypo sutvarkymo planą (brėžinys pridedamas), kuriam pritarė Teritorijų planavimo komisija.

Administracijos direktoriaus pavaduotoja

Vylūnė Urbonienė

Pridedamą brėžinį žiūrėti čia