2017-05-31 patvirtintas sklypo Gurelių g.12 detaliojo plano koregavimas

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

ĮSAKYMAS

DĖL SKLYPO GURELIŲ G. 12 DETALIOJO PLANO KOREGAVIMO TVIRTINIMO

2017 m. gegužės 31 d. Nr. A30-1617

Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 patvirtintų Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių 318.3 punktu ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. birželio 2 d. įsakymo Nr. 40-160 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Vylūnės Urbonienės įgaliojimų“ 1.17 punktu,

t v i r t i n u sklypo Gurelių g. 12 (kadastro Nr. 0101/0165:682), Panerių seniūnijoje, detaliojo plano (reg. Nr. 2309), patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2008 m. lapkričio 28 d. įsakymu Nr. 30-2360 „Dėl sklypo Gurelių g. 12 detaliojo plano tvirtinimo“, koregavimą, keičiant sklype J. Janonio g. 32 (kadastro Nr. 0101/0165:1078) detaliuoju planu nustatytas statybos zonos ir servituto ribas pagal sklypo planą (pridedama), kuriam pritarė Teritorijų planavimo komisija.

Administracijos direktoriaus pavaduotoja

Vylūnė Urbonienė