2017-06-23 pakeistas Administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymas Nr. A30-1593

ĮSAKYMAS

DĖL ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO 2017-05-29 ĮSAKYMO

NR. A30-1593 „DĖL SKLYPO (KADASTRO NR. 0101/0157:1408) ROKANTIŠKIŲ KAIME DETALIOJO PLANO TVIRTINIMO“ PAKEITIMO

2017 m. birželio 23 d. Nr. A30-1863

Vilnius

K e i č i u Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2017 m. gegužės 29 d. įsakymą Nr. A30-1593 „Dėl sklypo (kadastro Nr. 0101/0157:1408) Rokantiškių kaime detaliojo plano tvirtinimo“ ir įrašau 1 punkte vietoj žodžių ir skaičių „kadastro Nr. 0101/0057:1408“ žodžius ir skaičius „kadastro Nr. 0101/0157:1408“.

Administracijos direktoriaus pavaduotoja

Vylūnė Urbonienė