2017-06-28 patvirtintas sklypo Šeškinės g. 20 detaliojo plano koregavimas

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

ĮSAKYMAS

DĖL SKLYPO ŠEŠKINĖS G. 20 DETALIOJO PLANO STATINIŲ STATYBOS ZONOS IR RIBŲ KOREGAVIMO TVIRTINIMO

2017 m. birželio 28 d. Nr. A30-1894

Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 patvirtintų Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių 318.3 punktu, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. birželio 2 d. įsakymo Nr. 40-160 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Vylūnės Urbonienės įgaliojimų“ 1.17 punktu:

t v i r t i n u teritorijos Šeškinės g. 20 detaliuoju planu, patvirtintu Vilniaus miesto savivaldybės valdybos 2002 m. gruodžio 12 d. sprendimu Nr. 2448V „Dėl teritorijos Šeškinės g. 20 detaliojo plano sprendinių tvirtinimo“, (reg. Nr. 1128) nustatytas statybos zonas ir ribas pagal statinio projekto sklypo sutvarkymo planą, kuriam pritarė Teritorijų planavimo komisija (brėžinys pridedamas).

Administracijos direktoriaus pavaduotoja

Vylūnė Urbonienė