2017-08-07 patvirtintas sklypų (kad. Nr. 0101/0167:1154 ir Nr. 0101/0167:1097) Plytinės k. detaliojo plano koregavimas sklypuose nuo Nr.31 iki Nr.45

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

ĮSAKYMAS

DĖL SKLYPŲ (KADASTRO NR. 0101/0167:1154 IR NR. 0101/0167:1097) PLYTINĖS KAIME DETALIOJO PLANO KOREGAVIMO SKLYPUOSE NR. 33, NR. 32, NR. 31,

NR. 44, NR. 45, NR. 38, NR. 37, NR. 36, NR. 35, NR. 34, NR. 43, NR. 42, NR. 41,

NR. 40 IR NR. 39 TVIRTINIMO

2017 m. rugpjūčio 7 d. Nr. A30-2304

Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 patvirtintų Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių 318.3 punktu ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. birželio 2 d. įsakymo Nr. 40-160 ,,Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Vylūnės Urbonienės įgaliojimų“ 1.17 punktu,

t v i r t i n u sklypų (kadastro Nr. 0101/0167:1154 ir Nr. 0101/0167:1097) Plytinės kaime detaliojo plano (reg. Nr. 3210), patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2013 m. liepos 24 d. sprendimu Nr. 1-1377 „Dėl sklypų (kadastro Nr. 0101/0167:1154 ir Nr. 0101/0167;1097) Plytinės kaime detaliojo plano sprendinių tvirtinimo“, koregavimą, keičiant sklypų Nr. 33 (Piliavos g. 29, kadastro Nr. 0101/0167:3417), Nr. 32 (Piliavos g. 27, kadastro Nr. 0101/0167:3416), Nr. 31 (Piliavos g. 25, kadastro Nr. 0101/0167:3415), Nr. 44 (Piliavos g. 23, kadastro Nr. 0101/0167:3433) ir Nr. 45 (Piliavos g. 21, kadastro Nr. 0101/0167:3432) statybos zoną ir ribą bei nustatant sklypuose Nr. 38 (J. Bretkūno g. 44, kadastro Nr. 0101/0167:3422), Nr. 37 (J. Bretkūno g. 46, kadastro Nr. 0101/0167:3421), Nr. 36 (J. Bretkūno g. 48, kadastro Nr. 0101/0167:3420), Nr. 35 (J. Bretkūno g. 32, kadastro Nr. 0101/0167:3419), Nr. 34 (J. Bretkūno g. 30, kadastro Nr. 0101/0167:3418), Nr. 33 (Piliavos g. 29, kadastro Nr. 0101/0167:3417), Nr. 32 (Piliavos g. 27, kadastro Nr. 0101/0167:3416), Nr. 31 (Piliavos g. 25, kadastro Nr. 0101/0167:3415), Nr. 44 (Piliavos g. 23, kadastro Nr. 0101/0167:3433), Nr. 45 (Piliavos g. 21, kadastro Nr. 0101/0167:3432), Nr. 43 (J. Bretkūno g. 34, kadastro Nr. 0101/0167:3434), Nr. 42 (J. Bretkūno g. 36, kadastro Nr. 0101/0167:3435), Nr. 41 (J. Bretkūno g. 38, kadastro Nr. 0101/0167:3436), Nr. 40 (J. Bretkūno g. 40, kadastro Nr. 0101/0167:3437) ir Nr. 39 (J. Bretkūno g. 42, kadastro Nr. 0101/0167:3423) servitutus pagal sklypo planą (pridedama), kuriam pritarė Teritorijų planavimo komisija.

Administracijos direktoriaus pavaduotoja

Vylūnė Urbonienė