2017-09-29 patvirtintas sklypų Laurų g. 34A ir 34 B detaliojo plano sklypo Laurų g. 34A statybos zonos koregavimas

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

ĮSAKYMAS

DĖL SKLYPŲ LAURŲ G. 34A IR 34B DETALIOJO PLANO SKLYPO LAURŲ G. 34A STATYBOS ZONOS KOREGAVIMO TVIRTINIMO

2017 m. rugsėjo 29 d. Nr. A30-2662

Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 patvirtintų Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių 318.3 punktu ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. birželio 2 d. įsakymo Nr. 40-160 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Vylūnės Urbonienės įgaliojimų“ 1.17 punktu“,

t v i r t i n u sklypų Laurų g. 34A ir 34B detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2008 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. 30-2155 „Dėl sklypų Laurų g. 34A ir 34B detaliojo plano tvirtinimo“, koregavimą, keičiant sklype Laurų g. 34A detaliuoju planu nustatytą statybos zoną pagal sklypo planą (pridedama), kuriam pritarė Teritorijų planavimo komisija.

Administracijos direktoriaus pavaduotoja

Vylūnė Urbonienė