2017-11-07 patvirtintas pilaitės teritorijos Šiaurinės dalies detaliojo plano stinių statybos zonos ir ribų koregavimas sklype Rambyno g.7

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS

DĖL PILAITĖS TERITORIJOS ŠIAURINĖS DALIES DETALIUOJU PLANU NUSTATYTŲ SKLYPO RAMBYNO G. 7 STATINIŲ STATYBOS ZONOS IR RIBŲ KOREGAVIMO TVIRTINIMO

2017 m. lapkričio 7 d. Nr. 30-2762

Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 patvirtintų Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių 318.3 punktu,

t v i r t i n u Pilaitės teritorijos šiaurinės dalies detaliuoju planu (reg. Nr. 555), patvirtintu Vilniaus miesto tarybos 2000 m. kovo 1 d. sprendimu Nr. 528 „Dėl Pilaitės teritorijos šiaurinės dalies detaliojo plano tvirtinimo“, nustatytų sklypo Rambyno g. 7 (kadastro Nr. 0101/0167:1965) statinių statybos zonos ir ribų koregavimą pagal sklypo sutvarkymo brėžinį (brėžinys pridedamas), kuriam 2017 m. rugpjūčio 17 d. pritarė Teritorijų planavimo komisija (protokolo Nr. 1-24-4).

Administracijos direktorė

Alma Vaitkunskienė

brėžinį žiūrėti čia