2017-11-07 patvirtintas sklypo Savanorių pr. 182A detaliojo plano užstatymo zonos ir ribų koregavimas sklype Nr. 1 Sausupio g. 11 (kadastro Nr. 0101/0069:243)

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS

DĖL SKLYPO SAVANORIŲ PR. 182A DETALIOJO PLANO SKLYPO NR. 1 UŽSTATYMO ZONOS IR RIBŲ KOREGAVIMO TVIRTINIMO

2017 m. lapkričio 7 d. Nr. 30-2763

Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 patvirtintų Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių 318.3 punktu,

t v i r t i n u sklypo Savanorių pr. 182A (kadastro Nr. 0101/0069:134) detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2015 m. rugpjūčio 26 d. sprendimu Nr. 1-159 „Dėl sklypo Savanorių pr. 182A detaliojo plano tvirtinimo“, užstatymo zonos ir ribų koregavimą sklype Nr. 1 Sausupio g. 11 (kadastro Nr. 0101/0069:243) pagal sklypo planą su nurodyta užstatymo zona ir ribomis (pridedama), kuriam pritarė Teritorijų planavimo komisija.

Administracijos direktorė

Alma Vaitkunskienė

brėžinį žiūrėti čia