2017-11-21 patvirtintas Pilaitės teritorijos šiaurinės dalies detaliojo plano statinių statybos zonos ir ribų koregavimassprendinių koregavimas

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS

DĖL PILAITĖS TERITORIJOS ŠIAURINĖS DALIES DETALIUOJU PLANU NUSTATYTŲ SKLYPO NR. 28 (KADASTRO NR. 0101/0167:867) STATINIŲ STATYBOS ZONOS IR RIBŲ KOREGAVIMO TVIRTINIMO

2017 m. lapkričio 21 d. Nr. 30-2934

Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 patvirtintų Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių 318.3 punktu,

t v i r t i n u Pilaitės teritorijos šiaurinės dalies detaliuoju planu, patvirtintu Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2000 m. kovo 1 d. sprendimu Nr. 528 „Dėl Pilaitės teritorijos šiaurinės dalies detaliojo plano patvirtinimo“ (reg. Nr. 555), nustatytų sklypo Nr. 28 (kadastro Nr. 0101/0167:867) statinių statybos zonos ir ribų koregavimą pagal statinio projekto sklypo sutvarkymo dalies (sklypo plano) su koreguojamais detaliojo plano sprendiniais brėžinį (brėžinys pridedamas), kuriam pritarė Teritorijų planavimo komisija.

Administracijos direktorius

Povilas Poderskis

sklypo planą žiūrėti čia