2017-11-22 priimtas sprendimas Dėl valstybinės reikšmės magistralinio kelio A16 Vilnius–Prienai–Marijampolė ruožo Vilnius–Trakai nuo sankryžos su Gunkliškių gatve iki sankryžos su Savanorių prospektu susisiekimo komunikacijų inžinerinė

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS
TARYBA

SPRENDIMAS
DĖL VALSTYBINĖS REIKŠMĖS MAGISTRALINIO KELIO A16 VILNIUS-PRIENAI-MARIJAMPOLĖ RUOŽO VILNIUS-TRAKAI NUO SANKRYŽOS SU GUNKLIŠKIŲ GATVE IKI SANKRYŽOS SU SAVANORIŲ PROSPEKTU SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJŲ INŽINERINĖS INFRASTRUKTŪROS VYSTYMO SPECIALIOJO PLANO RENGIMO

2017 m. lapkričio 22 d. Nr. 1-1216
Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo planų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. rugpjūčio 18 d. įsakymu Nr. 3-334-(E)/D1-672, 10 punktu bei atsižvelgdama į Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos ir Trakų rajono savivaldybės administracijos 2017 m. kovo 16 d. bendradarbiavimo sutartį Nr. A72-639/17(3.1.36-TD2) „Dėl projekto „Valstybinės reikšmės magistralinių kelių A16 Vilnius-Prienai-Marijampolė, A4 Vilnius-Varėna-Gardinas ir gatvių, kurios yra šių kelių tąsa, ruožų (pradžia Galvės g. ir Savanorių pr. sankryža Vilniaus mieste, pabaiga Vilniaus g. pradžia Trakų mieste) rekonstravimas“, Vilniaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:
1. Rengti valstybinės reikšmės magistralinio kelio A16 Vilnius-Prienai-Marijampolė ruožo Vilnius-Trakai nuo sankryžos su Gunkliškių gatve iki sankryžos su Savanorių prospektu susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo specialųjį planą (schema pridedama).
2. Nustatyti, kad:
2.1. specialiojo teritorijų planavimo dokumento rengimo tikslas – vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais, suplanuoti valstybinės reikšmės magistralinio kelio A16 Vilnius-Prienai-Marijampolė ruožo infrastruktūrą, reikalingą rekonstruoti šio kelio ruožą į keturių eismo juostų kelią su skiriamąja juosta (į pirmos kategorijos kelią), įrengti jungiamuosius kelius, pėsčiųjų ir dviračių takus, kitą infrastruktūrą, nustatyti plėtros ir įgyvendinimo gaires, numatyti plėtrai reikalingas teritorijas ir motyvuotai pagrįstas konkrečias vietas žemei visuomenės poreikiams paimti, suplanuoti saugų susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų tinklą, užtikrinti darnią susisiekimo komunikacijų infrastruktūros plėtrą, nustatyti plėtros kryptis;
2.2. už šio sprendimo viešinimą yra atsakingas Miesto plėtros departamentas.

Meras
Remigijus Šimašius

PRIDEDAMA Schema