2017-11-23 patvirtintas Liepkalnio g.177 detaliojo plano sklypo (kad. Nr. 0101/0159:1627) statinių statybos zonos ir ribų koregavimas

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS

SKLYPO LIEPKALNIO G. 177 DETALIOJO PLANO KOREGAVIMO (SKLYPO

NR. 1 (KADASTRO NR. 0101/0159:1627) STATINIŲ STATYBOS ZONOS IR RIBOS PAKEITIMO) TVIRTINIMO

2017 m. lapkričio 23 d. Nr. 30-2992

Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 patvirtintų Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių 318.3 punktu,

t v i r t i n u sklypo Liepkalnio g. 177 detaliojo plano (reg. Nr. 2287), patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2008 m. gruodžio 17 d. sprendimu Nr. 1-783, koregavimą, keičiant detaliuoju planu nustatytą sklypo Nr. 1 (kadastro Nr. 0101/0159:1627) Nemėžėlės g. 6, Naujininkų seniūnijoje, statinių statybos zoną ir ribą pagal sklypo sutvarkymo planą (brėžinys pridedamas), kuriam pritarė Teritorijų planavimo komisija.

Administracijos direktorius

Povilas Poderskis

sklypo planą žiūrėti čia