2017-12-11 priimtas Administracijos direktoriaus sprendimas pritarti sklypo V. Mykolaičio-Putino g.5 (kadastro Nr. 0101/0054:221) detaliojo plano koncepcijai

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS

DĖL PRITARIMO SKLYPO V. MYKOLAIČIO-PUTINO G. 5

(KADASTRO NR. 0101/0054:221) DETALIOJO PLANO KONCEPCIJAI

2017 m. gruodžio d. Nr.

Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu ir Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8, 250.3.4 ir 293 punktais,

p r i t a r i u 5730 (penkių tūkstančių septynių šimtų trisdešimties) kv. m sklypo V. Mykolaičio-Putino g. 5 (kadastro Nr. 0101/0054:221), Naujamiesčio seniūnijoje, detaliojo plano koncepcijai (pridedama).

Administracijos direktorius

Povilas Poderskis