2017-12-22 patvirtintas žemės sklypų Titnago g. 10 ir 14 detaliojo plano koregavimas

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

ĮSAKYMAS

DĖL TERITORIJOS PRIE ŽEMĖS SKLYPŲ TITNAGO G. 10 IR TITNAGO G. 14 DETALIOJO PLANO UŽSTATYMO ZONOS IR RIBŲ KOREGAVIMO SKLYPE NR. 2 TVIRTINIMO

2017 m. gruodžio d. Nr. A30-

Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 patvirtintų Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių 318.3 punktu ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. lapkričio 30 d. įsakymo Nr. 40-594 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.8 punktu,

t v i r t i n u teritorijos prie žemės sklypų Titnago g. 10 ir Titnago g. 14 detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2009 m. birželio 3 d. sprendimu Nr. 1-1057 „Dėl teritorijos prie sklypų Titnago g. 10 ir Titnago g. 14 detaliojo plano tvirtinimo“, užstatymo zonos ir ribų koregavimą sklype Nr. 2 Titnago g. 12 (kadastro Nr. 0101/0076:643) pagal sklypo sutvarkymo planą su nurodyta užstatymo zona ir ribomis M 1:500 (pridedama), kuriam pritarė Teritorijų planavimo komisija.

Administracijos direktoriaus pavaduotoja

Danuta Narbut

Brėžinį žiūrėti čia