2017-12-22 priimtas sprendimas dėl magistralinio kelio A16 Vilnius-Prienai -Marijampolė ruožo Vilnius-Trakai nuo sankryžos su Gunkuškių g. iki sankryžos su Savanorių pr. spec. plano planavimo programos tvirtinimo

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS

DĖL VALSTYBINĖS REIKŠMĖS MAGISTRALINIO KELIO A16 VILNIUS-PRIENAI-MARIJAMPOLĖ RUOŽO VILNIUS-TRAKAI NUO SANKRYŽOS SU GUNKLIŠKIŲ GATVE IKI SANKRYŽOS SU SAVANORIŲ PROSPEKTU SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJŲ INŽINERINĖS INFRASTRUKTŪROS VYSTYMO PLANAVIMO DARBŲ PROGRAMOS SPECIALIOJO TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTUI RENGTI TVIRTINIMO

2017 m. gruodžio 22 d. Nr. 30-3356

Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo planų rengimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. rugpjūčio 18 d įsakymu Nr. 3-334-(E)D1-672, Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2017 m. lapkričio 22 d. sprendimu Nr. 1-1216 „Dėl valstybinės reikšmės magistralinio kelio A16 Vilnius-Prienai-Marijampolė ruožo Vilnius-Trakai nuo sankryžos su Gunkliškių gatve iki sankryžos su Savanorių prospektu susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo specialiojo plano rengimo“ ir 2017 m. kovo 16 d. bendradarbiavimo sutartimi Nr. A72-639/17(3.1.36-TD2) „Dėl projekto „Valstybinės reikšmės magistralinių kelių A16 Vilnius-Prienai-Marijampolė, A4 Vilnius-Varėna-Gardinas ir gatvių, kurios yra šių kelių tąsa, ruožų (pradžia – Galvės g. ir Savanorių pr. sankryža Vilniaus mieste, pabaiga – Vilniaus g. pradžia Trakų mieste) rekonstravimas“:

1. T v i r t i n u valstybinės reikšmės magistralinio kelio A16 Vilnius-Prienai-Marijampolė ruožo Vilnius-Trakai nuo sankryžos su Gunkliškių gatve iki sankryžos su Savanorių prospektu susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo planavimo darbų programą specialiojo teritorijų planavimo dokumentui rengti (pridedama).

2. N u s t a t a u, kad už šio įsakymo viešinimą yra atsakingas Miesto plėtros departamentas.

Administracijos direktorius

Povilas Poderskis

Planavimo darbų programos tekstą žiūrėti čia