2018-01-10 patvirtintas sklypų (kad. Nr. 0101/0167:1967; 0101/0167:1757; 0101/0030:58 prie Pilaitės pr. detaliojo plano koregavimas

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

ĮSAKYMAS

DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KADASTRO NR. 0101/0167:1967, NR. 0101/0167:1757 IR NR. 0101/0030:58) PRIE PILAITĖS PR. DETALIOJO PLANO KOREGAVIMO TVIRTINIMO

2018 m. sausio 10 d. Nr. A30-46

Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 patvirtintų Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių 318.3 punktu ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. lapkričio 30 d. įsakymo Nr. 40-594 ,,Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.8 punktu,

t v i r t i n u Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 4 d. sprendimu Nr. 1-2269 patvirtinto žemės sklypų (kadastro Nr. 0101/0167:1967, Nr. 0101/0167:1757 ir Nr. 0101/0030:58) prie Pilaitės pr., Pilaitės seniūnijoje, detaliojo plano (registro Nr. 75376) sprendinių koregavimą sklype V. Pociūno g. 8 keičiant statinių statybos zoną ir ribą, apželdinamos teritorijos dalį, susisiekimo komunikacijų išdėstymo principus pagal brėžinį su pažymėtais koreguojamo detaliojo plano sprendiniais ir sklypo planą (brėžiniai pridedami), kuriems pritarė Teritorijų planavimo komisija.

Administracijos direktoriaus pavaduotoja

Danuta Narbut

Brėžinį žiūrėti čia