2018-01-18 patvirtintas Pilaitės teritorijos šiaurinės dalies detaliojo plano sprendinių koregavimas sklype Varnės g.75

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

ĮSAKYMAS

DĖL PILAITĖS TERITORIJOS ŠIAURINĖS DALIES DETALIUOJU PLANU NUSTATYTŲ SKLYPO NR. 182 (KADASTRO NR. 0101/0167:562) VARNĖS G. 75 STATINIŲ STATYBOS ZONOS IR RIBŲ KOREGAVIMO TVIRTINIMO

2018 m. sausio 18 d. Nr. A30-121

Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 patvirtintų Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių 318.3 punktu ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. lapkričio 30 d. įsakymo Nr. 40-594 ,,Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.8 punktu,

t v i r t i n u Vilniaus miesto tarybos 2000 m. kovo 1 d. sprendimu Nr. 528 patvirtinto Pilaitės teritorijos šiaurinės dalies detaliojo plano (registro Nr. 555) sprendinių koregavimą sklype Nr. 182 (kadastro Nr. 0101/0167:562) Varnės g. 75 keičiant statinių statybos zoną ir ribą pagal pridedamą sklypo sutvarkymo plano su koreguojama statybos zona ir užstatymo riba brėžinį (sklypo planą), kuriam pritarė Teritorijų planavimo komisija.

Administracijos direktoriaus pavaduotoja

Danuta Narbut

Brėžinį žiūrėti čia