2018-01-19 priimtas sprendimas keisti sklypų (kad. Nr. 0101/0159:1279 ir Nr.. 0101/0159:1422) Kuprioniškėse detaliojo plano (registro Nr. 2811) sprendinius sklypuose (kadastro Nr. 0101/0159:1670 ir Nr. 0101/0159:1608)

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

ĮSAKYMAS

DĖL LEIDIMO INICIJUOTI STATYBOS ATLIEKŲ SĄVARTYNO SKLYPO KUPRIONIŠKĖSE NEDIDELIŲ VEIKLOS MASTŲ DETALIOJO PLANO IR SKLYPŲ (KADASTRO NR. 0101/0159:1279 IR NR. 0101/0159:1422) KUPRIONIŠKIŲ KAIME DETALIOJO PLANO KEITIMĄ SKLYPUOSE (KADASTRO NR. 0101/0159:1670 IR NR. 0101/0159:1608)

2018 m. sausio 19 d. Nr. A30-131

Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 patvirtintomis Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. lapkričio 30 d. įsakymo Nr. 40-594 ,,Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.3 punktu:

1. L e i d ž i u inicijuoti Vilniaus miesto savivaldybės valdybos 2000 m. gegužės 25 d. sprendimu Nr. 1099V patvirtinto statybos atliekų sąvartyno sklypo Kuprioniškėse nedidelių veiklos mastų detaliojo plano (registro Nr. 556) ir Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2011 m. liepos 13 d. sprendimu Nr. 1-138 patvirtinto sklypų (kadastro Nr. 0101/0159:1279 ir Nr. 0101/0159:1422) Kuprioniškių kaime detaliojo plano (registro Nr. 2811) keitimą planavimo proceso inicijavimo sutarties pagrindu sklypus, kurių kadastro Nr. 0101/0159:1670 ir Nr. 0101/0159:1608, sujungiant ir nustatant pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos, komercinės paskirties objektų teritorijos naudojimo būdus ir teritorijos naudojimo reglamentus (pagal pridedamą miesto plano ištrauką).

2. T v i r t i n u planavimo darbų programą detaliojo planavimo dokumentams keisti (pridedama).

Administracijos direktoriaus pavaduotoja

Danuta Narbut
PATVIRTINTA:

Vilniaus m. savivaldybės

administracijos direktoriaus pavaduotojas

2018 m. sausio 19 d.

įsakymu Nr. A30-131

Planavimo darbų programa

detaliojo planavimo DOKUMENTUI RENGTI

1. Tikslus planavimo dokumento pavadinimas statybos atliekų sąvartyno sklypo Kuprioniškėse nedidelių veiklos mąstų detaliojo plano ir sklypų (kadastro Nr. 0101/0159:1279 ir Nr. 0101/0159:1422) Kuprioniškių kaime detaliojo plano keitimą sklypuose kadastro Nr. 0101/0159:1670 ir Nr. 0101/0159:1608.

2. Planuojamos teritorijos (sklypų) plotas ir adresas: 5,9466 ha sklypai (žemės naudojimo paskirtis – kita, naudojimo būdai – Komercinės paskirties objektų teritorijos; Gyvenamosios teritorijos; Pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos) (kadastro Nr. 0101/0159:1608) Liepkalnio g. 172A, (kadastro Nr. 0101/0159:1670) Liepkalnio g. 172E, Naujosios Vilnios seniūnijoje, Vilniuje.

3. Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, tel. 8 5 2112616, faks. 8 5 2112222, LT-09601, Vilnius

4. Planavimo iniciatorius UAB „Geometa“, įmonės kodas 303446498, Terminalo g. 8, LT- 13279 Kuprioniškių k., Nemėžio sen., Vilniaus rajonas, tel. +370 5 232 3984.

5. Rengėjas: pasirenka planavimo iniciatorius.

6. Planavimo pagrindas: UAB „Geometa“ prašymas, Reg. Nr. A50-38217/17, 2017-11-28.

7. Planavimo tikslai ir uždaviniai: atlikti Vilniaus miesto savivaldybės valdybos 2000 m. gegužės 25 d. sprendimu Nr. 1099V patvirtinto statybos atliekų sąvartyno sklypo Kuprioniškėse nedidelių veiklos mąstų detaliojo plano (reg Nr. 556) ir Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2011 m. liepos 13 d. sprendimu Nr. 1-138 patvirtinto sklypų (kadastro Nr. 0101/0159:1279 ir Nr. 0101/0159:1422) Kuprioniškių kaime detaliojo plano (reg. Nr. 2811) keitimą planavimo proceso inicijavimo sutarties pagrindu sklypus, kurių kadastro Nr. 0101/0159:1670 ir Nr. 0101/0159:1608, sujungiant ir nustatant pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos, komercinės paskirties objektų teritorijos naudojimo būdus ir teritorijos naudojimo reglamentus (pagal pridedamą miesto plano ištrauką).

8. Papildomi planavimo uždaviniai: nėra.

9. Papildomi reglamentai: nėra.

10. Tyrimai ir galimybių studijos: neatliekamos.

11. SPAV reikalingumas: nereikalingas.

12. Atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai atrinkti: nereikalingas.

13. Detaliojo planavimo etapai: parengiamasis, rengimo ir baigiamasis etapai.

14. Detaliojo plano koncepcijos rengimas: nerengiama.

15. Sprendinių nepriklausomas ekspertinis vertinimas: nereikalingas.

16. Viešumo užtikrinimas: detaliojo plano koregavimo viešumo procedūros atliekamos teisės aktuose nustatyta tvarka. Jas užtikrina planavimo organizatorius ir iniciatorius.

17. Planavimo terminai: nurodomi teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartyje.

18. Derinimo procedūra: detalųjį planą derinti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS).

19. Kiti reikalavimai: trūkstamus planavimui pradinius duomenis organizatorius paveda surinkti rengėjui. Projektą rengti ant skaitmeninių žemėlapių, panaudojant M 1:500 – M1:1000 duomenis. Patvirtintą dokumentą užregistruoti www.tpdr.lt.

Suderinta: Miesto plėtros departamento direktorius –

Vilniaus miesto savivaldybės vyriausiasis architektas Mindaugas Pakalnis

Rengė: Miesto plėtros departamento

Detaliojo planavimo ir architektūros skyriaus

Rytinės teritorijos poskyrio vyr. specialistas

Benius Bučelis, tel. 219 7913 (4913)