2018-01-24 patvirtintas teritorijos Konstitucijos pr. 15/Kernavės g.5 detaliojo plano sprendinių koregavimas

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

ĮSAKYMAS

DĖL TERITORIJOS KONSTITUCIJOS PR. 15/KERNAVĖS G. 5 DETALIUOJU PLANU NUSTATYTŲ ŽEMĖS SKLYPO KONSTITUCIJOS PR. 15 STATINIŲ STATYBOS ZONOS IR RIBŲ KOREGAVIMO TVIRTINIMO

2018 m. sausio 24 d. Nr. A30-148

Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 patvirtintų Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių 318.3 punktu ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. lapkričio 30 d. įsakymo Nr. 40-594 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.8 punktu,

t v i r t i n u teritorijos Konstitucijos pr. 15/Kernavės g. 5 detaliuoju planu, patvirtintu Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2007 m. kovo 21 d. sprendimu Nr. 1-1556 „Dėl teritorijos Konstitucijos pr. 15/Kernavės g. 5 detaliojo plano tvirtinimo“, (reg. Nr. 1687) nustatytų žemės sklypo Konstitucijos pr. 15 (kadastro Nr. 0101/0032:5) statinių statybos zonos ir ribų koregavimą pagal sklypo sutvarkymo planą (brėžinys pridedamas), kuriam pritarė Teritorijų planavimo komisija.

Administracijos direktoriaus pavaduotoja

Danuta Narbut

brėžinį žiūrėti čia