2018-03-06 patvirtintas sklypo (kad. nr. 01010167:1265) Smalinės k. detaliojo plano koregavimas

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

ĮSAKYMAS

DĖL SKLYPO (KADASTRO NR. 0101/0167:1265) SMALINĖS KAIME DETALIOJO PLANO KOREGAVIMO TVIRTINIMO

2018 m. kovo 6 d. Nr. A30-512

Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių 318.3 papunkčiu ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. lapkričio 30 d. įsakymo Nr. 40-594 ,,Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.8 papunkčiu,

t v i r t i n u Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2008 m. kovo 19 d. sprendimu
Nr. 1-415 patvirtinto sklypo (kadastro Nr. 0101/0167:1265) Smalinės kaime detaliojo plano (registro Nr. T00055834) sprendinių koregavimą keičiant nustatytą statinių statybos zoną ir ribą, automobilių stovėjimo vietų išdėstymą ir įvažiuojamųjų kelių į sklypus vietas pagal pridedamą brėžinį su pažymėtais koreguojamo detaliojo plano sprendiniais, kuriam pritarė Teritorijų planavimo komisija.

Administracijos direktoriaus pavaduotoja

Danuta Narbut

brėžinį žiūrėti čia